Letselschade advocaat bij schadeafhandeling militairen

Een militair kan letselschade oplopen als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een auto-ongeval, een ongeluk tijdens een oefening of een uitzending, of als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
In sommige gevallen is het Ministerie van Defensie als werkgever aansprakelijk en verantwoordelijk voor het vergoeden van de geleden en te lijden schade.

Wat kunnen onze Militair Letselschade advocaten voor u doen?

De militaire advocaten van Delissen Martens staan gewonde militairen bij in het afwikkelen van de letselschade. De zaak wordt afgehandeld volgens de regels van het ambtenarenrecht en het bestuursrecht. De procedure verloopt anders dan in civiele letselschadezaken. De militair vraagt de overheid om een schadebesluit te nemen. Als hij zich niet kan vinden in het schadebesluit, dan moet hij een bezwaarschrift indienen. Levert dat niet het gewenste resultaat, dan wordt de zaak behandeld door de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag. Hoger beroep wordt ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Als het Ministerie van Defensie bereid is om de schade te vergoeden, dan is het meestal mogelijk om zonder rechtszaak de schade af te wikkelen. Dat gebeurt in goed overleg en door onderhandelingen. Zo helpen wij u met het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift.  

Letselschade advocaat voor schadeafhandeling veteranen

De procedure bij de afhandeling van restschade van een veteraan bestaat uit de onderstaande stappen.

  1. Een veteraan meldt zich bij ons kantoor, soms op doorverwijzing of zelfstandig bijvoorbeeld na ontvangst van een brief waarin staat dat hij recht heeft op de RVS-regeling.
  2. De Staat wordt aansprakelijk gesteld. Bij de afhandeling van de restschade is een jurist van het ministerie van Defensie of een advocaat van het kantoor van de Landsadvocaat betrokken. Dan start het overleg tussen de advocaat van de veteraan en de jurist of advocaat van het Ministerie van Defensie over de uitgangspunten van de schadeafhandeling. In de meeste gevallen vindt er een gesprek plaats, bij de veteraan thuis, of op een locatie.
    Er wordt gesproken over:
  • De schade
  • De gevolgen voor de veteraan en zijn omgeving
  • Zijn financiële toestand
  • Zijn gezondheidssituatie

In dit gesprek wordt duidelijk welke schriftelijke stukken nodig zijn voor een goede beoordeling van de zaak. Als alle stukken verzameld en uitgewisseld zijn, nemen de partijen hun standpunten in.

3. In de periode daarna discussiëren de advocaat en de vertegenwoordiger van Defensie over die standpunten. Ook wordt er in die periode medisch of arbeidsdeskundig advies ingewonnen. Deze fase kan enkele maanden duren. De ervaring leert dat partijen het toch met elkaar eens kunnen worden, zonder dat de verhouding onaangenaam wordt. Er hoeft dan niet geprocedeerd te worden. 

4. Als de uitgangspunten bekend zijn, wordt een rekenbureau ingeschakeld. Uit de berekening van het rekenbureau volgt een bedrag.

5. Als de veteraan en het Ministerie van Defensie zich in het berekende bedrag kunnen vinden, wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt.

6. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt het schadebedrag op de rekening van de veteraan overgeboekt. Dit is een netto bedrag, er hoeft geen inkomensbelasting over betaald te worden. Afhankelijk van het bedrag is jaarlijks wel Box 3 belasting verschuldigd. Het rekenbureau neemt deze belasting mee in de berekening.

Met het sluiten van een VSO en betaling van de schadevergoeding wordt het ‘boek’ gesloten. De veteraan en het ministerie van Defensie zijn financieel van elkaar af. Zij kunnen niet meer terugkomen op de schade en de afspraken die zij daarover met elkaar hebben gemaakt.

Militair recht advocaat Den Haag- Delissen Martens advocaten

De militair recht advocaten van Delissen Martens staan u graag bij dit proces van schadeafhandeling bij. We geven u professioneel advies. Indien nodig, procederen wij ook. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij ook landelijk. Voor vragen of een eerste advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met Bas Martens.

Team Schadeafhandeling militairen en veteranen


Nieuws binnen Schadeafhandeling militairen en veteranen

militairrecht advocaat den haag
16 maart 2023

Zwijgen of spreken


Vragen over schadeafhandeling militairen en veteranen?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)