tuchtrecht advocaat den haag

Tuchtrecht Advocaten

Wat kunnen onze tuchtrecht advocaten voor u betekenen?

De tuchtrecht advocaten van Delissen Martens verlenen rechtsbijstand aan professionele dienstverleners in tuchtzaken. Daarbij kan het gaan om verweer in tuchtzaken van advocaten, notarissen, accountants of gerechtsdeurwaarders. Wij staan soms ook aan de andere kant en verlenen rechtsbijstand aan benadeelde cliënten die een klacht tegen een professional indienen.
Een klacht gaat veelal vooraf aan een civielrechtelijke (beroeps-)aansprakelijkheid. Een gegronde klacht kan bijdragen aan de onderbouwing van een tekortkoming of van onrechtmatig handelen. Delissen Martens is een full-service kantoor. De combinatie en samenwerking met de advocaten, die financiële of aansprakelijkheidszaken behandelen, dragen bij aan een voortvarende en effectieve behandeling van uw zaak.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Een bijzonderheid is dat een aantal van de aan de sectie tuchtrecht van Delissen Martens verbonden advocaten ook zelf als toezichthouder actief zijn of zijn geweest.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een tuchtrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze tuchtrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Klachten advocaten

Advocaten kunnen geconfronteerd worden met klachten van cliënten of van de deken. Daaruit kan een procedure bij de tuchtrechter volgen. Sinds 2015 heeft deken ook bestuursrechtelijke bevoegdheden (opleggen dwangsom, boete, aanwijzingen). Verder kunnen advocaten te maken krijgen met een huiszoeking van het Openbaar Ministerie of belastingcontroles. Het is voor een advocaat niet verstandig om zichzelf te verdedigen. Bovendien is de dynamiek in het sanctierecht tegen advocaten veelal volstrekt anders dan een advocaat in de behandeling van zijn dagelijkse zaken gewend is. 

Vragen over klachten advocaten? Neem contact op met Bas Martens of Hendrik Sytema

Klachten notarissen

Van notarissen wordt verwacht dat zij hun ambt met grote zorgvuldigheid uitoefenen. Zij staan onder toezicht van de overheid, Bureau Financieel Toezicht (BFT). Een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van een notaris kan worden behandeld door de Geschillencommissie notariaat. Het tuchtrecht wordt behandeld door de Kamer voor het Notariaat. De advocaten van Delissen Martens staan notarissen en cliënten van notarissen bij in deze procedures. 

Vragen? Neem contact op met Bas Martens of Hendrik Sytema

Klachten gerechtsdeurwaarders

Het toezicht op gerechtsdeurwaarders wordt uitgeoefend door Bureau Financieel Toezicht (BFT). De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is belast met de tuchtrechtspraak. Wij verdedigen deurwaarders in tuchtrechtelijke en civiele procedures. 

Vragen? Neemt contact op met Bas Martens.

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Martens of iemand anders uit het team tuchtrecht. Zij staan u graag te woord.

Team TuchtrechtVragen over tuchtrecht?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)