cassatie advocaat den haag

Cassatie Advocaten

Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Of bent u van mening dat het gerechtshof fouten heeft gemaakt in uw rechtszaak? In sommige gevallen is het mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Wat kunnen onze cassatieadvocaten voor u betekenen?

Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten. De Hoge Raad oordeelt of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. De Hoge Raad kan een uitspraak van het Gerechtshof vernietigen. Het gaat dan om civiele zaken, strafzaken en fiscale zaken.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Cassatieprocedure

Cassatieprocedures zijn anders dan procedures bij de feitelijke instanties. Daarbij heeft u een in cassatie gespecialiseerde advocaat nodig.

Lees hier het artikel over het Wapen van Cassatie, over procederende advocaten, schreven door Michaël van Basten Batenburg.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een cassatieadvocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze cassatieadvocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michaël van Basten Batenburg of iemand anders uit het team cassatie. Zij staan u graag te woord.

Wat is een cassatie?

Cassatie komt er op neer dat de beslissing van een lagere rechter wordt beoordeeld door de Hoge Raad.

De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege van Nederland.  De Hoge Raad houdt toezicht op de rechtspraak en kan uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven vernietigen als die rechters het recht niet juist toepassen of als er sprake is van vormverzuimen.

In bijna alle gevallen kan pas cassatie worden ingesteld nadat de lagere rechter de zaak helemaal heeft behandeld en een eindbeslissing is gegeven. Maar soms komt het voor dat de rechter toestemming geeft tussentijds in cassatie te gaan.  

Cassatieadvies na een tussenbeslissing

Het komt voor dat tijdens de procedure voor de lagere rechter al een cassatieadvocaat wordt geraadpleegd.. Als er in een tussenvonnis of tussenarrest beslissingen zijn genomen in het nadeel van de betrokken partij, dan is het zelfs raadzaam cassatieadvies te vragen en niet te wachten tot het eindarrest is gewezen. Er kan dan nog tijdens het hoger beroep worden bijgestuurd en de gemaakte fout kan onder de aandacht van het hof worden gebracht.

Wat als de cassatie slaagt?

Na een arrest van een gerechtshof (er zijn er vier) is het de taak van een cassatieadvocaat om advies te geven over de mogelijkheid om cassatie in te stellen. Indien er cassatie wordt ingesteld en de Hoge Raad het beroep gegrond verklaart zal een ander gerechtshof de zaak vervolgens moeten behandelen. Dat 'verwijzingshof' neemt dan de finale beslissing.

Op zoek naar cassatie advies?

Het cassatieadvies is in veel gevallen negatief omdat er geen juridische fouten zijn gemaakt. Dat betekent dat er dan geen cassatie wordt ingesteld. Een cassatieberoep kan niet op nader aan te voeren gronden worden ingesteld, zoals een hoger beroep. Aangezien de cassatietermijn in een reguliere bodemzaak doorgaans maar drie maanden bedraagt is er dus niet veel tijd voor het bestuderen van het procesdossier en het maken van het advies. Daarom is het belangrijk om een cassatieadvies tijdig, dat wil zeggen dadelijk na het wijzen van het arrest, aan te vragen.

Het arrest laten bestuderen door onze advocaten

Het is ook mogelijk een zogenaamde Quick Scan analyse te laten verrichten door de cassatieadvocaat. Dat is geen volledig onderzoek maar slechts een oppervlakkige bestudering van het arrest. In veel gevallen is het mogelijk de zaken er uit te filteren die in cassatie geen kans van slagen zullen hebben. Desondanks bestaat het risico dat het verrichten van een Quick Scan analyse bepaalde fouten niet aan het licht zal brengen als die 'verscholen' zijn in het dossier. Dat is een risico waarvan de cliënt zich bewust dient te zijn. 

Wat is het cassatie termijn?

In gewone bodemprocedures bedraagt de cassatietermijn drie maanden na de dag van de uitspraak. Maar het cassatietermijn in kort geding is korter, namelijk maar acht weken. En in sommige bijzondere zaken is de termijn zelfs nog beperkter.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat een cassatieadvies pas vlak voor het verstrijken van de cassatietermijn wordt uitgebracht. Er moet genoeg tijd over zijn voor het vragen van een second of zelfs third opinion. Ook dat is een reden een zaak niet pas kort voor de termijn verstrijkt voor te leggen voor het geven van een advies.

Wat zijn de kosten van een cassatie advocaat?

Wat kost in cassatie?

Cassatie kosten

In cassatie wordt door ons een standaard uurtarief berekend, doch kunnen in overleg vaste tariefafspraken worden gemaakt. 

Quick Scan cassatie advies

Een Quick Scan analyse wordt in alle gevallen op basis van een vaste prijs verricht. 

Op toevoeging

Cassatieprocedures kunnen op toevoeging worden gedaan, voor cliënten met een inkomen dat daarvoor in aanmerking komen.

Wat is een quick scan?

Het geven van een cassatieadvies is een tijdrovende aangelegenheid:

  • het procesdossier moet worden doorgelezen
  • jurisprudentie onderzoek moet worden gedaan
  • een analyse van de rechterlijke beslissingen moet gemaakt worden

Quick Scan

Wij bieden cliënten naast het geven van een uitgebreid advies de mogelijkheid van de Quick Scan analyse, waarbij slechts de eindbeslissing van de rechter wordt gelezen en een voorlopige mening over de kansen in cassatie wordt gegeven. Deze Quick Scan analyse kan in een kortere tijd worden verricht dan een volledig advies. De kosten zijn daardoor ook beperkt. Een Quick Scan behoeft een nader uitgebreid advies overigens niet in de weg te staan.

Let op!

U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig instellen van cassatie bij de griffie van het gerechtshof.

Team CassatieVragen over cassatie?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)