aansprakelijkheidsrecht advocaat den haag

Aansprakelijkheidsrecht Advocaten

  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Middelgroot met 60 werknemers
  • Maatschappelijk betrokken

Contact opnemen

Heeft u schade geleden? Komt uw contractspartner zijn afspraken niet na? Bent u zelf aansprakelijk gesteld voor bijvoorbeeld een gemaakte fout, voor een kind, of voor een dienst of product? Meent u dat de Staat haar zorgplicht jegens u heeft geschonden?

Wat kunnen onze aansprakelijkheidsrecht advocaten voor u betekenen?

Ieder mens en elke ondernemer loopt risico’s en kan aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde schade of gemaakte fouten. Wij kunnen u helpen bij het beperken van risico’s door u te adviseren over de keuze van een bepaalde rechtsvorm, uw algemene voorwaarden, de op te stellen overeenkomsten of verzekeringen tegen bepaalde risico’s.

Uw zorg als ondernemer is dat uw rechten duidelijk zijn geformuleerd en dat u zich bewust bent van uw plichten. Een contract is vaak het enige houvast op het moment dat er discussie ontstaat met uw contractpartner. Wij zorgen voor dat sterke houvast, zodat ondernemen niet kan uitmonden in ongewenste aansprakelijkheden.

Vragen en antwoorden

Wat staat er in een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is de laatste mogelijkheid die u uw wederpartij geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Een ingebrekestelling moet aan drie vereisten voldoen:

  • Schriftelijk: een aanmaning kan onder omstandigheden ook middels een email kan worden verstuurd. Mondeling in gebreke stellen is niet mogelijk.
  • Sommatie: een sommatie aan uw contractspartij om een gespecificeerde verbintenis alsnog na te komen. Omschrijf in de ingebrekestelling duidelijk welke afspraken er nog na moeten worden gekomen.
  • Termijnstelling: een redelijke termijn die uw contractspartij krijgt om na te komen.

Bij gebreke van nakoming binnen de gestelde termijn komt uw contractspartij in verzuim te verkeren en kan aanspraak worden gemaakt op (onder meer) schadevergoeding.

Wanprestatie of onrechtmatige daad?

Als u schade heeft geleden beoordelen wij voor u of die al dan niet te verhalen is op een andere partij, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie (als er sprake is van een overeenkomst tussen partijen) of op grond van onrechtmatige daad. In het geval van wanprestatie is het van belang dat u een rechtsgeldige ingebrekestelling opstelt.

Zelf digitaal een ingebrekestelling opstellen, bewerken en ondertekenen?

Wij stellen kosteloos standaard modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking. Met deze modellen kunt u zelf digitaal contracten en overeenkomsten opstellen, bewerken en ondertekenen. 

U kunt op elk moment de hulp van een van onze advocaten daarbij inroepen en/of het eindresultaat laten beoordelen.

Meer informatie en aanmelden

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een aansprakelijkheidsrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Dit zeggen onze klanten over ons

score: 10

De beste immigratie advocaat van Nederland
Na de grootste fout gemaakt te hebben met een expat bureau in zee te gaan , en veel geld betaald te hebben voor niks ( dossier niet volledig opgestuurd naar de IND ondanks dat wij alle stukken hadden aangeleverd, en dat dat bedrijf een maand later onze aanvraag indiende wouden wij al naar Mr Maas maar je we hadden al veel geld betaald aan het andere bedrijf zodoende dan toch maar doorgaan in de hoop dat het bedrijf de belofte na kwam die zij ons deden doen geloven, maanden gebeurde er niks , 6 maanden waren bijna alweer verstreken en dat bedrijf wij in eerste instantie hadden heeft op geen enkele manier bij de IND gecheckt hoe ver ze waren , omdat de termijn bijna verstreken was na een 1e verlenging, Advocaat Mr Maas benaderd en hem verteld over onze zaak en dat wederom de termijn verstreken zou, Mr Maas heeft direct de IND benaderd en gevraagd wat de Status van onze zaak was, jammer genoeg had de IND na 6 maanden nog steeds niet onze zaak behandelt en na 6 maanden hebben wij direct verzoek tot bezwaarschriften laten indienen door Mr Maas , en toen begon de IND zenuwachtig te worden. Zelf smeken om de betreffende bezwaarschrift niet voort te zetten, Mr Maas heeft voet bij stuk gehouden voor ons , en in 2 dagen was daar dan ineens het bericht dat de betreffende aanvraag was afgehandeld , en nu wat zou dit betekenen , mail wisseling met de assistent van Mr Maas, zij nam contact op met de IND en daar werdt ons gezegd geen zorgen te maken , de volgende dag het verlossende bericht de mvv aanvraag was goed gekeurd. Na maanden leven in onzekerheid en afvragen of we als gezin überhaupt nog herenigd zouden worden, was het Mr Maas en zijn team in een zeer korte tijd gelukt ons te helpen. Wij hebben geleerd van de vele bedrijven die zich aanbieden te helpen met een complexe migratie aanvraag , maar die totaal niet leveren waarvoor mensen veel geld betalen. Wij zullen voortaan alleen nog Mr Maas en zijn team benaderen . The best .

score: 10

Veel aandacht
Ik vond de communicatie vanuit Delissen en Martens altijd prima. Vriendelijk als ik even belde en kundig in de antwoorden vanuit de advocaat.
  • Maatschappelijk betrokken
  • Flexibel
  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Middelgroot met 60 werknemers

Vragen over aansprakelijkheidsrecht?

Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol