aansprakelijkheidsrecht advocaat den haag

Beroepsaansprakelijkheid

  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Middelgroot met 60 werknemers
  • Maatschappelijk betrokken

Contact opnemen

Wat kunnen onze ondernemingsrecht advocaten voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u adviseren over hoe u risico’s op beroepsaansprakelijkheid zo mogelijk voorkomt, beperkt of afwentelt (bijvoorbeeld door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Daarnaast kunnen wij u (en uw verzekeraar) bijstaan bij discussie en onderhandelingen met een schuldeiser indien u aansprakelijk wordt gesteld en, indien het uiteindelijk tot een procedure komt, als uw advocaat in een procedure. Tot slot kunnen wij,  indien u als schuldeiser meent dat u benadeeld bent door een beroepsfout, voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn om  de  beroepsbeoefenaar aan te spreken voor de als gevolg daarvan door u geleden schade.

Meer informatie over beroepsaansprakelijkheid

Van professionals wordt veel verwacht. Of u het nu gaat om bijvoorbeeld een belastingadviseur, organisatieadviseur, accountant, architect, ingenieur, arts of een makelaar  (“beroepsbeoefenaar”). De beroepsbeoefenaar dient te beschikken over de kennis die nodig is voor een correcte uitoefening van de door de beroepsbeoefenaar uitgeoefende taak. Het gevolg van een beroepsfout bestaat vaak uit zuivere vermogensschade (schade die uitsluitend bestaat uit financieel verlies). Een beroepsfout kan bij bepaalde beroepen echter ook leiden tot zaakschade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade).

Indien een (rechts)persoon een beroepsbeoefenaar inschakelt, komt er (meestal) een overeenkomst van opdracht tot stand (art. 7:400 BW). Deze overeenkomst van opdracht kan tot stand komen tussen de beroepsbeoefenaar en de klant persoonlijk, maar ook tussen de klant en de vennootschap van waaruit de beroepsbeoefenaar zijn diensten aanbiedt. 

De beroepsbeoefenaar dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Indien hij deze zorgplicht niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (wanprestatie) jegens de cliënt. De opdrachtnemer is dan schadeplichtig (art. 6:74 BW). Naast deze wanprestatie kan er ook sprake zijn van een onrechtmatige daad. In de praktijk worden bij vorderingen omtrent beroepsfouten vrijwel altijd beide gronden aangevoerd.

Of een beroepsbeoefenaar aansprakelijk is voor schade die door zijn handelen is ontstaan wordt beantwoord aan de hand van de vraag of hij in de gegeven omstandigheden heeft gehandeld als een redelijk bekwame en redelijk handelende vakgenoot.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze ondernemingsrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Dit zeggen onze klanten over ons

score: 10

Het was een heel mooi loopbaan zaak
We waren eigenlijk bezig voor de Chavez aanvraag voor mijn moeder. Ik wil vertellen dat onze advocaten en de hele kantoor waren heel lief en hulpzaam. De klantenservice was heel hulpzaam en snel. En ze behandelen de klanten met heel mooi en lief en nette manier.En onze advocaat en de juristen daar waren heel precies in hun werk en scherp en heel netjes en goed georganiseerd en Ze geven ons de antwoorden op ons vragen heel goed en helder. Ik wil echt iedereen daar bedanken voor zijn hulp en moeite.

score: 10

Zeer kundig en meedenkend
Zonder jullie hulp had ik het nooit gered. Als ik vragen had kreeg ik vrijwel direct antwoord en de communicatie was daarom ook echt top. Jullie denken echt voor de klant. Kortom een dikke duim! Enorm bedankt! groetjes Jenny
  • Maatschappelijk betrokken
  • Flexibel
  • Meer dan 15 jaar ervaring
  • Middelgroot met 60 werknemers

Vragen over beroepsaansprakelijkheid?

Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen