Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

Oudere werknemers onder de WWZ

Oudere werknemers onder de WWZ

Waar moeten werkgevers op letten als het gaat om werknemers die tegen de AOW-gerechtigde leeftijd aanlopen? Dit is een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.


Rechter legt de bal bij de wetgever neer

Rechter legt de bal bij de wetgever neer

Binnen zes maanden moet de staat het beleid voor het afluisteren van advocaten door veiligheidsdiensten bijstellen.


IAML intervenieert “pro bono” in UK Supreme Court case AR v RN

IAML intervenieert “pro bono” in UK Supreme Court case AR v RN

AR v RN (Children) (Scotland)
[2015] UKSC 35
Op 29 april 2015 gaf de “Supreme Court of the United Kingdom” toestemming aan de IAML om de “Supreme Court of the United Kingdom” van advies te voorzien in een kinderontvoeringsprocedure. Op 13 mei 2015 werd de zaak mondeling behandeld door de “Supreme Court of the United Kingdom”. The Right Hon Lord Wilson of Culworth sprak zeer positief over de bijdrage van de IAML (bij minuut 25:00 van de middagsessie): https://www.supremecourt.uk/watch/uksc-2015-0048/130515-pm.html


Veranderende (arbeids)tijden

Veranderende (arbeids)tijden

Vrijwel gelijktijdig zijn er medio 2011 twee wetsvoorstellen ingediend, die inspelen op de groeiende behoefte tot flexwerken. Inmiddels is één van de twee wetsvoorstellen verworden tot wet en is deze per 1 januari 2015 voor het grootste deel in werking getreden. Het tweede gedeelte van die wet, die met name ziet op een modernisering van het gebruik van verlofrechten alsmede op de mogelijkheid tot opnemen van (zorg)verlof, treedt bij aanvang van juli van dit jaar in werking.
Het andere wetsvoorstel – dat beoogt flexibel werken te bevorderen – is op 14 april 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Na afkondiging in het staatsblad, zal ook dit wetsvoorstel een geldende wet worden.


Tips & Trics in het (veranderende) Arbeidsrecht

Tips & Trics in het (veranderende) Arbeidsrecht

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (hierna te noemen: “WWZ”) gedeeltelijk in werking getreden, de tweede tranche zal op 1 juli 2015 in werking treden. Door de WWZ verandert er dit jaar veel. In deze nieuwsflits treft u enkele belangrijke wijzigingen aan.


Hoge Raad biedt opening om uit te gaan van lagere waarde dan de WOZ waarde

Hoge Raad biedt opening om uit te gaan van lagere waarde dan de WOZ waarde

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat het in sommige gevallen is toegestaan om af te wijken van de waarderingsvoorschriften voor verhuurde woningen in box 3.


Kosten Jachtpachtrecht aftrekbaar

Kosten Jachtpachtrecht aftrekbaar

Een DGA sluit een Jachtpachtrecht af en de kosten hiervan brengt hij bij zijn BV in aftrek op de winst. De inspecteur meent echter dat deze kosten niet zakelijk zijn en corrigeert de aftrek.


M.F.E.O.

M.F.E.O.

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 27 maart 2015


Hoge Raad oordeelt over bewijslast bij beoordeling onzakelijke lening

Hoge Raad oordeelt over bewijslast bij beoordeling onzakelijke lening

Een DGA is bestuurder en enig aandeelhouder van A B.V. Ook is hij bestuurder van B B.V., waarin hij 47,5% van de aandelen bezit. B B.V. koopt in mei 2006 33% van de aandelen C B.V. In augustus 2006 leent A B.V. € 100.000 en in oktober 2006 € 50.000 uit aan C B.V. In november 2007 is C B.V. failliet verklaard, waarop A B.V. de uitgeleende bedragen afwaardeert ten laste van haar fiscale winst. De inspecteur weigert die aftrek.


Reparatiewetgeving voor de transitievergoeding

Reparatiewetgeving voor de transitievergoeding

Dat de transitievergoeding in sommige gevallen wel eens (heel) hoog kon uitpakken in het geval van seizoenwerkers, werd de laatste tijd veelvuldig opgemerkt en beschreven.


Surfing=my life

Surfing=my life

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 6 maart 2015


Meldingsplicht in Duitsland voor personeel

Meldingsplicht in Duitsland voor personeel

Ondernemers actief in Duitsland, Let op, soms meldingsplicht in Duitsland voor personeel!


Maak voort met de verzekeringsplicht van de dga!

Maak voort met de verzekeringsplicht van de dga!

Op 16 mei 2014 verscheen op overheid.nl de internetconsultatie over de Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder voor de werknemersverzekeringen. Het doel van de consultatie was te vernemen in hoeverre de voorgestelde regels aansluiten bij de beleving van ondergeschiktheid van de bestuurder aan de vennootschap op basis van zijn aandelenbezit en zeggenschap. Spijtig genoeg is nog steeds geen nieuwe Regeling gepubliceerd en moeten wij het dus nog steeds doen met de thans geldende Regeling.

Publicatie van Ruud van den Dool op taxlive.nl


Kleine wassies

Kleine wassies

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 30 januari 2015


Looncomponenten van de transitievergoeding en de aanzegsanctie

Looncomponenten van de transitievergoeding en de aanzegsanctie

Op 11 december 2014 is er een besluit in het Staatsblad verschenen, waaruit blijkt hoe loon, in het kader van de transitievergoeding en aanzegsanctie moet worden berekend.¹ In een daarop volgende ministeriële regeling van 12 december 2014 is dit besluit nader uitgewerkt.² De basis voor beide vergoedingen wordt – uiteraard – gevormd door het loon. Dit loon wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand, of – als de arbeidsduur niet vaststaat – op basis van het gemiddelde loon over de afgelopen twaalf maanden.


Betaalde goodwill voor de uitkoop van een maat/firmant. Direct aftrekbaar van de winst?

Betaalde goodwill voor de uitkoop van een maat/firmant. Direct aftrekbaar van de winst?

Bij maatschappen en firma’s zal op enig moment iemand uittreden. Pensionering, maar ook verschil van inzicht kunnen de reden zijn. De uittredende firmant krijgt dan de waarde van zijn aandeel uitgekeerd. Afhankelijk van de omstandigheden kan die direct worden betaald of in termijnen.


Dividenduitkeringen en uw pensioen

Dividenduitkeringen en uw pensioen

Het jaar 2014 is ten einde en bij veel dga’s zal de accountant beginnen met het samenstellen, opstellen en/of controleren van de jaarrekeningen. Als de jaarrekening wordt vastgesteld komt - als er voldoende winst is behaald - ongetwijfeld ook de vraag op of dividend uitgekeerd zal worden. Helaas geldt in 2015 niet meer dat de eerste € 250.000 (€ 500.000 voor fiscaal partners samen) aan dividend slechts tegen 22% wordt belast, maar geldt het normale aanmerkelijkbelangtarief van 25%.


De financiering van uw bv: fiscaal opletten!

De financiering van uw bv: fiscaal opletten!

Het financieren van of borg staan voor de eigen bv, is tegenwoordig gekoppeld aan diverse fiscale randvoorwaarden. De rente moet zakelijk zijn en wordt als de dga de lening verstrekt, bij de dga belast tegen 52%. Als het mis gaat bij de bv, is de afwaardering van de vordering bij de dga echter veelal niet tegen 52% aftrekbaar.


Is uw kinderalimentatie nog up to date?

Is uw kinderalimentatie nog up to date?

De fiscale wijzigingen per 1 januari 2015 hebben mogelijk gevolgen voor de hoogte van de door u te betalen kinderalimentatie. Ook andere relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen reden zijn voor verlaging van de alimentatie. 


Innovatiebox blijft (vooralsnog) bestaan

Innovatiebox blijft (vooralsnog) bestaan

Ter stimulering en behoud van innovatie in Nederland kent de Nederlandse vennootschapsbelasting een aantal aantrekkelijke faciliteiten voor winsten die voortkomen uit innovatie.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.