Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

Werkgevers, er komt een nieuwe Europese Privacy Verordening aan!

Werkgevers, er komt een nieuwe Europese Privacy Verordening aan!

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Verordening (hierna: “AVG”) van toepassing. Als werkgever heeft u dus nog een aantal maanden om uw onderneming op orde te brengen. Met betrekking tot het niet naleven van de AVG staan strenge sancties. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever?


Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Inval door BSA I The Software Alliance vaak na melding ex-werknemer

Inval door BSA I The Software Alliance vaak na melding ex-werknemer

“Ex-werknemers zijn het grootste risico voor bedrijven die gebruikmaken van ongelicentieerde software. Van het totale aantal meldingen die BSA | The Software Alliance ontvangt van informanten, komt zestig procent van ex-werknemers van bedrijven die illegale software gebruiken. Het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien 25 procent van de informanten ervoor kiest anoniem te blijven. Van alle meldingen die BSA ontvangt, komt 85 procent van informanten die bedrijven rapporteren bij de BSA.” Aldus het persbericht van de BSA op 26 oktober 2015.


Uw concurrent kopieert uw website? Auteursrechtinbreuk?

Uw concurrent kopieert uw website? Auteursrechtinbreuk?

Het is vrij eenvoudig een complete website van een ander te kopiëren. De html-code, teksten en afbeeldingen zijn doorgaans handmatig op te slaan. Er zijn ook programma’s te downloaden die het kopieerproces vergemakkelijken.


Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Nadat de Staatssecretaris van Financiën aanvankelijk had aangegeven de handhaving in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018, heeft de Staatssecretaris van Financiën nu te kennen gegeven de handhaving op te schorten tot 1 juli 2018.


[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

Per 1 juni 2017 versterkt Delissen Martens zijn team Ondernemingsrecht met een nieuwe senior advocaat: Mark Krul. Hij is afkomstig van WiseMen advocaten, waar hij de afgelopen 6 jaar werkzaam is geweest.


Privacyverordening

Privacyverordening

Op 25 mei 2018 treedt de Privacyverordening EU 2016/679 in werking. Wat zijn de gevolgen van deze verordening en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?


[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

Per 1 april 2017 versterkt Delissen Martens zijn sectie ondernemingsrecht met een nieuwe partner: René Willemsen. Hij is afkomstig van GMW Advocaten, waar hij de afgelopen 14 jaar werkzaam was als advocaat/partner.


Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 is met algemene stemmen de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen.


De advocaat bij het politieverhoor. Actieve deelnemer of schaamlap voor echte rechtsbijstand?

De advocaat bij het politieverhoor. Actieve deelnemer of schaamlap voor echte rechtsbijstand?

1 maart 2017 Besluit inrichting en orde politieverhoor

Naar verwachting geldt per 1 maart 2017 voor de opsporingspraktijk het Besluit inrichting en orde politieverhoor (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-29.html). Tegelijk met het Besluit treden enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in werking. Met deze wetswijzigingen en dit besluit beoogt Minister van Justitie Blok invulling te geven aan Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement. Deze richtlijn beschrijft het recht van een verdachte op de aanwezigheid en deelname van zijn advocaat bij en aan het politieverhoor. De Hoge Raad had hier al een voorschot op genomen door eind 2015 te oordelen dat per 1 maart 2016 verhoorbijstand mogelijk moest zijn.


Beslag leggen op een bankrekening in de Europese Unie eenvoudiger vanaf 18 januari 2017

Beslag leggen op een bankrekening in de Europese Unie eenvoudiger vanaf 18 januari 2017

Volgens onderzoek van Atradius (april 2016) naar de betalingsmoraal van 3.000 bedrijven in 13 West-Europese landen (Betalingsbarometer) werd 88 procent van de Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen. 20 Procent van de ondernemers moest hierdoor betalingen aan hun eigen leveranciers noodgedwongen uitstellen. Dit was voor een vijfde van de bedrijven reden om in 2016 de betalingshistorie en het kredietrisico van klanten kritischer onder de loep te nemen.


[PERSBERICHT] Nieuwe partners bij Delissen Martens

[PERSBERICHT] Nieuwe partners bij Delissen Martens

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation heeft Sandra Verburgt, Jeroen Maas en Marina Verberkmoes-Cota met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot partner.


Holistisch Scheiden

Holistisch Scheiden

De paradigma shift binnen ons rechtsstelsel vergt integratie van betere sociale vaardigheden in het rechtsproces.

Inzending Divorce Challenge 2016 van Petra Beishuizen


Richtbedragen scholing en vorming OR 2017

Richtbedragen scholing en vorming OR 2017

De SER heeft nieuwe richtbedragen voor OR-cursussen 2017 vastgesteld.


Indexering 2017

Indexering 2017

Alle vóór 1 januari 2017 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2,1%, tenzij anders overeengekomen.


Kwijtgeraakt of nooit bestaan?

Kwijtgeraakt of nooit bestaan?

Bijdrage van Hendrik Sytema aan de reportage van Argos over de perikelen rond strafrechtelijke inbeslagname.

NPO Radio 1 zaterdag 15 oktober 2016


Zieke emigrant die overlijdt in Nederland woonde in Nederland, erfbelasting verschuldigd

Zieke emigrant die overlijdt in Nederland woonde in Nederland, erfbelasting verschuldigd

Een geemigreerde Nederlander was wegens ziekte teruggekomen naar Nederland. Vervolgens overleed hij ook in Nederland. De vraag was of wel of geen erfbelasting betaald moest worden.

Blog Ruud van den Dool


De Nieuwe Advocaat

De Nieuwe Advocaat

Worden advocaten op korte termijn vervangen door simpele appjes die voor een habbekrats het werk verrichten waar de klanten nu nog bergen geld voor betalen?

Blog Michaël van Baten Batenburg


Betalingsverplichting ongevraagde levering schoolfoto's?

Betalingsverplichting ongevraagde levering schoolfoto's?

Voor schoolfotografen die het digitale tijdperk nog niet hebben betreden, is het gebruikelijk dat de schoolfotograaf van alle leerlingen foto’s maakt en de foto’s (eventueel via de school) aan de ouders geeft. Vervolgens moeten de ouders betalen als ze de foto’s niet binnen een bepaalde periode terugsturen naar de fotograaf. De foto’s niet terugsturen betekent in de praktijk dus betalen. Is deze gang van zaken juridisch gezien wel juist?


Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting

De ‘gemiddelde’ verdachte staat niet terecht in een megazaak, voor een levensdelict of een andere zaak die de krant haalt. Een groot deel van de strafzaken, die dagelijks door Rechtbanken behandeld worden, gaat over feiten waarvoor gevangenisstraffen van enkele weken of maanden, taakstraffen of boetes van enkele honderden euro’s worden opgelegd. Toch kunnen ook deze straffen in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben.