Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


UBO-register actie vereist

UBO-register actie vereist

“Het UBO-register; vergeet niet om uiterlijk vóór a.s. 27 maart de UBO van uw organisatie in te schrijven.”

Blog Milan Karel


Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Nu de laatste coronamaatregelen door het kabinet op 23 maart a.s. zullen worden afgebouwd, zullen ook werkgevers en werknemers teruggaan naar ‘normaal’. Maar wat wordt normaal werken? Mag een werknemer bijvoorbeeld weigeren thuis te werken? Of kan een werkgever een werknemer dwingen om toch naar het werk te komen (terwijl de werknemer ook zijn werkzaamheden thuis kan uitvoeren)?


Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in

Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in

Vanaf 1 juli 2022 gaat de Nieuwe Pensioenwet bij scheiding is. Elke ex-partner heeft vanaf dan recht op de helft van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk. De grootste wijziging is dat per 1 juli 2022 het pensioen automatisch zal worden gesplitst (dit noemt men conversie) binnen zes maanden nadat de scheiding definitief is. 

Blog Petra Beishuizen


Vrijstelling van deelname aan een verplicht pensioenfonds

Vrijstelling van deelname aan een verplicht pensioenfonds

Vallen de bedrijfsactiviteiten van een werkgever binnen het domein van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dan moeten de statuten en reglementen van dat pensioenfonds worden nageleefd (nalevingsplicht). Werkgevers kunnen het pensioenfonds om vrijstelling verzoeken.


Collectief vorderen van schadevergoeding bij massaschade

Collectief vorderen van schadevergoeding bij massaschade

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis.


Internationaal huwelijk - vermogensrechtelijke gevolgen.

Internationaal huwelijk - vermogensrechtelijke gevolgen.

Bij een internationaal huwelijk kan op één huwelijksvermogensregime het recht van verschillende landen van toepassing zijn. Dit geldt voornamelijk voor die echtgenoten die voorafgaand aan hun huwelijk geen rechtskeuze uitbrengen door middel van huwelijkse voorwaarden. Als deze echtgenoten vervolgens omwille van hun internationale carrières van land naar land trekken, kan het op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 of de Verordening Huwelijksvermogensstelsels zijn dat het huwelijksvermogensrecht van verschillende landen van toepassing is op verschillende periodes van het huwelijk.

Blog, Irene KroezenDe Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking (‘Wbo’). Maar hoe zit het nu met ouderschapsverlof? En wat gaat er veranderen? 

Blog Martijn Kager 


Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'

Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'

Delissen Martens is onlangs toegetreden tot het Europese netwerk advocatenkantoren 'European Law Firm'.


Is de verkrijger na overgang gebonden aan op de Wet Bpf 2000 gebaseerd pensioen?

pensioenrecht advocaat Den Haag

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger.  Dat geldt ook voor pensioen, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet. Helder toch? Of Niet?

Blog Jim Kaldenberg in Pensioen en Praktijk #3 2021

 


Wat gebeurt er met een licentieovereenkomst in geval van faillissement van de licentiegever?

Wat gebeurt er met een licentieovereenkomst in geval van faillissement van de licentiegever?

Grote ondernemingen sluiten regelmatig een licentieovereenkomst met start-ups. Wat gebeurt er met de licentieovereenkomst als de licentiegever failliet gaat?

Blog Gloria Heutinck-Gomes


Advies aan de Hoge Raad: huurprijsvermindering horeca in verband met corona

Huurrecht Advocaat: huurprijsvermindering horeca ivm corona

De coronacrisis kan leiden tot een tijdelijke huurprijsvermindering. Lees het in dit blog.

Blog Cindy Luiten


Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Het laatste advies van het kabinet is om stap voor stap de 1,5 meter afstand regel los te laten. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is verlengd tot 20 september. Daarna mag iedereen weer naar kantoor. Maar de vraag is of alle werkgevers en werknemers dit willen. Veel werkgevers kiezen voor hybride werken, dus deels op kantoor en deels vanuit huis. Dit roept ook (juridische) vragen op.

Blog Merienke Zwaan


Car Driver Deals: faillissementsverslag

Car Driver Deals: faillissementsverslag

Het faillissementsverslag geeft de stand van zaken tot en met vrijdag 13 augustus 2021 weer.  Uit het verslag blijkt, dat de curator in contact is met de bestuurders van Atvangarde B.V., onder meer over de oorzaak van het faillissement. 


Car Driver Deals: de meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Car Driver Deals

Op deze pagina vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen over CDD en de daarbij behorende antwoorden.


Car Driver Deals: update faillissement

Gedupeerden Car Driver Deals | Delissen Martens

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de stelling van Car Driver Deals, dat zij 3.000 auto’s op de weg hadden, onjuist is. In werkelijkheid waren er 2.100 lopende contracten. Benefit Groep heeft minder auto's in eigendom dan waar wij vanuit gingen.


Car Driver Deals failliet verklaard: gevolgen voor de gedupeerden

Car Driver Deals failliet verklaard

Op 15 juli 2021 is Atvangarde B.V. failliet verklaard. De aanvrager van het faillissement is Huiskes Kokkeler Autolease B.V.
Mr. P.W.M. Broekmans die kantoor houdt in Roermond is tot curator benoemd.


Car Driver Deals: de stand van zaken voor CDD gedupeerden

Car Driver Deals: de stand van zaken voor CDD gedupeerden

Er hebben zich inmiddels meer dan achthonderd gedupeerden aangesloten bij ons kantoor, waaronder de verzekerden van Stichting Achmea Rechtsbijstand (ASR, Nationale Nederlanden, Interpolis), DAS, ARAG en Klaverblad. Wij verwachten dat dat aantal nog verder zal toenemen. Het kan door het grote aantal cliënten enkele dagen duren voordat de opdrachtbevestiging aan u wordt toegestuurd. 


Delissen Martens staat gedupeerden van Car Driver Deals bij

Delissen Martens staat gedupeerden van Car Driver Deals bij

Meerdere autoverhuurders proberen op dit moment auto’s terug te halen bij consumenten die klant zijn van Car Driver Deals (CDD). Wat zijn de recente ontwikkelingen rondom problemen bij leasecontracten van de firma Car Driver Deals en wat kunt u doen als u zelf gedupeerd bent?


[PERSBERICHT] Delissen Martens breidt haar belastingadviespraktijk uit

[PERSBERICHT] Delissen Martens breidt haar belastingadviespraktijk uit

Delissen Martens heeft haar team Belastingrecht uitgebreid met de komst, per 1 juli 2021, van dr. Ruud (R.P.) van den Dool. Met deze uitbreiding verstevigt Delissen Martens de positie van haar fiscale team in de markt en is zij in staat om cliënten alle fiscale disciplines te bieden. 


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.