Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand

De anti-witwasregelgeving wordt verder aangescherpt met de invoering van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn, ook wel de 5e anti-witwasrichtlijn genoemd. Voor makelaars verandert er het nodige. 


Vanaf 1 januari 2019: nieuwe regels voor tijd-voor-tijd

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Per 1 januari 2019 volgt nog een wijziging. In dit blog worden de wijzigingen op een rij gezet.


Corporate opportunity, of niet?

Langzaam maar zeker krijgt het leerstuk van de corporate opportunity in de Nederlandse jurisprudentie vaste grond onder de voeten.


Beloning commissarissen bij waarnemen bestuurstaken

Het komt vaak voor dat bij het wegvallen van een bestuurder van een rechtspersoon, een commissaris tijdelijk de taken van de betreffende bestuurder op zich neemt. De raad van commissarissen kan in de veronderstelling zijn dat zij het recht heeft de beloning van de commissaris die aangewezen wordt om voor een bepaalde periode bestuurstaken uit te voeren, vast te stellen. En dat is een grote misvatting, die grote consequenties kan hebben.


Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Het aantal investeringen in MKB-ondernemingen door private equity partijen is nog steeds hoog. Voor private equity partijen zijn ondernemingen die de komende periode groei vertonen het meest aantrekkelijk. Voor deze groei is het management onontbeerlijk.


Netwerkevent Jong DM: Glühweinspecial

Tijdens de Glühwein special zal Paul van Ass vooral aandacht besteden aan hoe je als young professional hele relevante, niet voor de hand liggende keuzes kan maken die er echt toe doen. Je bent nooit te jong om het verschil te maken.


Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het bestuur (de directie) van een rechtspersoon. Bestuursbesluiten die schriftelijk worden genomen kennen weinig inhoudelijke vereisten en zijn in beginsel vormvrij. Dient u een schriftelijk bestuursbesluit op te stellen, maar weet u niet hoe dit moet? 


Indexering 2019

Alle vóór 1 januari 2019 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2 %, tenzij anders overeengekomen.


Tegenstrijdig belang bestuurders

Wat gebeurt er op het moment dat een bestuurder bij een beslissing een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap?


Vera Balvers over Vastgoedrecht en huurrecht

Vera Balvers over vastgoed en huurrecht


Seminar 'Fraudesignalen en tuchtklachten' & 'Valkuilen rondom de intentieovereenkomst'

Seminar dinsdag 13 november 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals.  


Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

De vraag die voorlag bij de Hoge Raad is of een werknemer in geval van arbeidstijdvermindering recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Weblog Elianne Scheffers


Bestuursverbod: wie geeft zienswijze?

Een opgelegd bestuursverbod geldt voor huidige en toekomstige bestuursfuncties. Ratio hierachter is dat het zou leiden tot een preventieve bestrijding van fraude en tot de bevordering van een eerlijk handelsklimaat.

Kennisblog Ondernemingsrecht


Is een elektronische handtekening even betrouwbaar als een gewone handtekening?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Er gelden verder geen vormvereisten. Een overeenkomst kan dus mondeling, per e-mail, per brief of op een bierviltje tot stand komen.


Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

De BSA | The Software Alliance bezoekt bedrijven waarvan zij vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van gebruik van software zonder licentie. De belangrijkste aanleiding voor een bezoek zijn  -volgens de BSA | The Software Alliance -  ex-werknemers.


Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Legal Tech meets Education: Regulatory Lab gaat samenwerken met Advius


Dag van de Scheiding

Meer aandacht voor kinderen tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Vrijdag 14 september a.s. is de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’. Delissen Martens houdt die dag een open spreekuur voor meer informatie en adviezen over scheiden met kinderen.


Recht op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Een consument heeft bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (KiFiD) gelijk gekregen in een zaak tegen verzekeraar London General Insurance Company Ltd. over de uitleg van een beding in de Woonrust Hypotheekbescherming.


Gameontwikkelaars en publishers opgelet: loot boxes in games kunnen verboden zijn

Sommige loot boxes worden aangemerkt als kansspelen. Althans volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit en de meeste andere kansspelautoriteiten in Europa. Loot boxes zijn illegaal als de inhoud niet vooraf bekend is en overdraagbaar is.
Weblog Mark Krul


Gevolgen Wwft voor advocatenkantoren

Wij komen u graag bijpraten ook over de nieuwe Wwft, de Gedragsregels 2018 en de AVG.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.