Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Vanaf 1 januari 2023 gaan erkenning en ouderlijk gezag hand in hand

familierecht

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder indien zij hun kind erkennen.


Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?

Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?

Vanaf 1 januari 2023 dient ieder kantoorpand in Nederland minimaal een energielabel C te hebben. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De helft van de kantoren voldoet echter op dit moment nog niet aan deze wettelijke verplichting!


Twee conclusie regel toch niet zo strak? HR 22 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1758

Procesrecht

De procedure in hoger beroep wordt beheerst door de twee conclusie regel (artikel 347 Rv): alle stellingen moeten worden aangevoerd in de memorie van grieven danwel de memorie van antwoord.


Algemene voorwaarden en bekendheidsuitzondering: maakt het uit hoe de wederpartij bekend raakte met de voorwaarden?

terhandstellingsplicht

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het relevant is hoe de kennis van algemene voorwaarden bij de wederpartij is ontstaan. Alexandra Kievit bespreekt het arrest en gaat daarbij in op de terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden en de bekendheidsuitzondering daarop.


Indexering 2023

Indexering 2023

Ieder jaar worden partner- en kinderalimentatie bijdragen op grond van de wet verhoogd met een jaarlijks bekend te maken percentage, de zogenoemde wettelijke indexering, tenzij anders overeengekomen.


Mogelijkheden en aandachtspunten bij een proeftijdbeding

Proeftijdbeding

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer is het mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Maar let op: als de proeftijd niet aan de voorwaarden voldoet, is de gehele proeftijd ongeldig!


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Goed personeel vinden en vervolgens behouden, is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Als de geschikte kandidaat er is, gebeurt het nog wel eens dat de afspraken niet goed of niet op tijd worden vastgelegd. Dit kan later vervelende (financiële) gevolgen hebben.

 


Checklist deponeren jaarstukken: wie? wat? hoe? wanneer?

Checklist deponeren jaarstukken: wie? wat? hoe? wanneer?

Over de deponeringspicht is al veel geschreven en gezegd. De Kamer van Koophandel bijvoorbeeld verstrekt er via haar website informatie over. Iets nieuws daarover melden is eigenlijk niet mogelijk. Wel leek het ons handig, zeker nu we het einde van het jaar naderen, om een en ander nog eens compact op een rijtje te zetten: wie heeft een deponeringsplicht, hoe luidt die precies en wat houdt die in, en wanneer moet er aan zijn voldaan. Hier de bevindingen:


Wie moet stellen, moet bewijzen. Of niet?

Wie moet stellen, moet bewijzen. Of niet?

De Hoge Raad legt uit dat wie het bewijs heeft, meeweegt bij wie bewijs moet leveren. 


Samengestelde gezinnen: de onderhoudsplicht van stiefouders

Samengestelde gezinnen: de onderhoudsplicht van stiefouders

Volgens de Nederlandse wet ben je als stiefouder verplicht bij te dragen in de kosten van jouw stiefkind(eren). Wanneer ben je wettelijk gezien een stiefouder en wanneer ben je onderhoudsplichtig voor jouw stiefkind(eren)? En is de onderhoudsplicht van de stiefouder gelijk aan die van de juridische/biologische ouder(s)? Deze vragen worden beantwoord in deze blog.


Samengestelde gezinnen: de komst van een nieuwe partner

Samengestelde gezinnen: de komst van een nieuwe partner

Niemand trouwt met elkaar met het idee om op een gegeven moment van elkaar te gaan scheiden, maar toch strandden in 2021 7,8 van de duizend huwelijken. Na het afkloppen van het stof, gaan mensen vervolgens verder en soms komt daar ook een nieuwe partner bij kijken, of de nieuwe partner was er al en was misschien zelfs wel een van de redenen van de scheiding (al dan niet in de ogen van de ex-partner). Hoe gaan ex-echtgenoten hiermee om en wat kan je op dit vlak van je ex-partner verwachten?    


Dag van de Scheiding 9 september 2022

Dag van de Scheiding 9 september 2022

Op de Dag van de Scheiding, vrijdag 9 september 2022, kan iedereen vrijblijvend bij ons terecht voor een scheidingscheck en/of voor uw eventuele andere vragen met betrekking tot scheiden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 


ASR Levensverzekering N.V. wijzigt eenzijdig de Waerdye verzekering

ASR Levensverzekering N.V. wijzigt eenzijdig de Waerdye verzekering

ASR Levensverzekering N.V. wijzigde in 2019 eenzijdig de Waerdye verzekering van een unit linked naar een universal leven verzekering en brengt daarnaast ten onrechte kosten in rekening.


Turboliquidatie en aansprakelijkheid bestuurder

Turboliquidatie en aansprakelijkheid bestuurder

Turboliquidatie: hoe gaat die ook al weer in zijn werk? En de schuldeisers? Hebben die daar echt niets tegen in te brengen en staan ze dus machteloos? Niet helemaal, zo leert een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Onder omstandigheden is een bestuurder na een turboliquidatie persoonlijk aansprakelijk.


Reikwijdte waarschuwingsplicht bij meerwerk

Reikwijdte waarschuwingsplicht bij meerwerk

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de waarschuwingsplicht van de aannemer bij een prijsverhoging als gevolg van meerwerk. In het arrest laat de Hoge Raad zich uit over de vraag of vereist is dat de opdrachtgever inzicht heeft in de omvang van de prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten.


Advocaten meldden 13 keer een ongebruikelijke transactie in 2021. Is dat veel of weinig?

Advocaten meldden 13 keer een ongebruikelijke transactie in 2021. Is dat veel of weinig?

Het aantal meldingen door advocaten is iets afgenomen ten opzichte van vorige jaren. Advocaten meldden 13 keer een ongebruikelijke transactie. Deze meldingen werden gedaan door 9 verschillende advocatenkantoren. In 9 gevallen betrof het een zogenaamde ‘verdachte transactie’.

Blog Bas Martens en Suzanne Hendrickx

 

 


Betaaltermijn grote ondernemingen naar 30 dagen

Betaaltermijn grote ondernemingen naar 30 dagen

Een tijdlang is de trend geweest dat grote onderneming lange betaaltermijnen ‘oplegde’ aan MKB leveranciers. De onderhandelingspositie van het MKB ten opzichte van grote ondernemingen was veelal onvoldoende sterk om een kortere betaaltermijn uit te onderhandelen. Met als gevolg betaaltermijnen tot 60 dagen en een toegenomen liquiditeitsdruk bij het MKB.  


Mediation in strafzaken, onbekend maakt onbemind?

Mediation in strafzaken, onbekend maakt onbemind?

Mediation of herstelbemiddeling is in vele rechtsgebieden inmiddels een bekend fenomeen. Minder bekend is het in het strafrecht. Ten onrechte, omdat het zowel voor slachtoffers als verdachten veel voordelen kan bieden.


Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld tot 1 januari 2027

Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld tot 1 januari 2027

Met ingang van 1 juli 2022 zou de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding in werking treden. Besloten is echter dat de nieuwe wet wordt uitgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, zal de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding pas op 1 januari 2027 in werking treden.


Update M&A: Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) aangenomen

Update M&A: Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) aangenomen

Ontwikkeling op M&A gebied: het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) is op 17 mei jl. aangenomen. De wet strekt tot het beheersen van risico’s voor de nationale veiligheid. Het wetsvoorstel vormt nu al een aandachtspunt voor lopende investeringen, fusies en overnames, omdat de regels uit de Wet Vifo bij inwerkingtreding zullen terugwerken tot 8 september 2020. In dit blog behandeld onze kantoorgenoot Milan Karel de Wet Vifo in het kort.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.