Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Seminar 'Recht voor financiële professionals'

Seminar 'Recht voor financiële professionals'

Delissen Martens organiseert periodiek seminars voor accountants, fiscalisten en financials gevestigd in de regio Haaglanden. Met deze seminars (drie per jaar, noteert u alvast 19 juni, 11 september en 13 november 2018) brengen wij uw kennis op verschillende rechtsgebieden up-to-date. Van ondernemingsrecht tot huwelijksvermogensrecht, van arbeidsrecht en privacywetgeving tot regelgeving over financieel toezicht. Wij doen dat op toegankelijke wijze en praktijkgericht. Zodat u er meteen wat mee kunt. Tevens bieden deze bijeenkomsten u de mogelijkheid in contact te komen met vak- en branchegenoten in de regio.


Lezing 'Actualiteiten Arbeidsrecht'

Lezing 'Actualiteiten Arbeidsrecht'

In deze lezing op 29 mei a.s. informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid.


Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 9 april jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat een ieder commentaar kan leveren op het wetsvoorstel. Hieronder treft u  in het kort de voorgenomen wijzigingen aan.


Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Sinds de invoering van de Wet DBA is er veel kritiek op de nieuwe regelgeving.


‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

Drie recente uitspraken laten zien dat werkgevers van (zeer) goede huize moeten komen.

Het jaar 2018 lijkt tot nu toe het jaar van de uitspraken over de invoering van een werknemersbijdrage in de verschuldigde pensioenpremie. Over dit onderwerp zijn tot heden iedere maand interessante uitspraken gewezen.


Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Naarmate ‘het pensioen’ dichterbij komt, staat men doorgaans steeds meer stil bij de vraag hoeveel pensioen er in het werkzame leven nu eigenlijk is opgebouwd. Vooral wanneer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde is, wordt deze vraag actueel. Bijvoorbeeld om zo een keuze te kunnen maken om het pensioen al dan niet vervroegd in te laten gaan. Bij het opstellen van dergelijke berekeningen gaat nog wel eens iets mis.


Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

En: het hof is niet gehouden aan de opzegtermijn bij ontbinding

In december 2016 oordeelde de Hoge Raad in de Mediantbeschikking , waarin vooral werd stilgestaan bij de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) nog mogelijk was, dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijsregels ook van toepassing zijn in verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.


Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een ambtenaar terugkomt op een vaststellingsovereenkomst welke hij in april 2013 heeft gesloten. Reden: de AOW-leeftijd is nadien verhoogd en de ambtenaar wenst zijn ontslagdatum om die reden met 4,5 maand te verzetten. De rechtbank en nu ook de Centrale Raad van Beroep gaan hierin niet mee.


Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid. 80% van de ondervraagde burgers zou gebruik willen maken van de privacyrechten die zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben.


Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft invloed op overuren. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.


EU vragen en antwoorden over de Brexit

EU vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017.


Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR-registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben.


Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Actualité Juridique Famille publiceert opnieuw een overzicht van verschillende rechtstelsels, ditmaal een overzicht van het huwelijksvermogensrecht in 21 door de redactie geselecteerde staten onder de titel Dossier “Régimes Matrimoniaux dans le Monde”.
Sandra Verburgt schreef het hoofdstuk over het Nederlands Vermogensrecht.


Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

In de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vormen de einddatum en de hoogte van de ontslag-/transitievergoeding doorgaans de voornaamste discussiepunten. Ten onrechte krijgen de gevolgen voor het pensioen doorgaans geen of onvoldoende aandacht. Dat kwam een advocaat in een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland onlangs duur te staan.
Weblog Jim Kaldenberg


Privacy en cameratoezicht op het werk

Privacy en cameratoezicht op het werk

Cameratoezicht op het werk is toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Door cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de privacy van de werknemers is bovendien groot. Daarom is cameratoezicht alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Waar moet u als werkgever bij cameratoezicht aan denken?


Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Het wettelijke basisstelsel wijzigt voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap.f


Indexering 2018

Indexering 2018

Alle vóór 1 januari 2018 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 1,5 %, tenzij anders overeengekomen.


Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (“COA”) werd onlangs door de Rechtbank Den Haag veroordeeld om het AOW-gat van een viertal werknemers te dichten (uitspraak). Wat was er aan de hand?


Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Wanneer een werkgever financieel niet langer in staat is om de aan een bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies af te dragen, dan kan dat onder omstandigheden leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds de bestuurder in privé kan aanspreken.


'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

Het Hof ’s-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een pensioenfonds zich op het standpunt stelde dat een werkgever onder haar werkingssfeer viel. Uiteraard hoorde daar een forse claim bij aan 'achterstallige' pensioenpremies. Het pensioenfonds vist echter zowel bij de kantonrechter als bij het hof achter het net. Reden: een 'hiaat' in de verplichtstellingsbeschikking.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.