Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Dag van de Scheiding

Dag van de Scheiding

Meer aandacht voor kinderen tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Vrijdag 14 september a.s. is de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’. Delissen Martens houdt die dag een open spreekuur voor meer informatie en adviezen over scheiden met kinderen.


Recht op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Recht op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Een consument heeft bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (KiFiD) gelijk gekregen in een zaak tegen verzekeraar London General Insurance Company Ltd. over de uitleg van een beding in de Woonrust Hypotheekbescherming.


Gameontwikkelaars en publishers opgelet: loot boxes in games kunnen verboden zijn

Gameontwikkelaars en publishers opgelet: loot boxes in games kunnen verboden zijn

Sommige loot boxes worden aangemerkt als kansspelen. Althans volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit en de meeste andere kansspelautoriteiten in Europa. Loot boxes zijn illegaal als de inhoud niet vooraf bekend is en overdraagbaar is.


Gevolgen Wwft voor advocatenkantoren

Gevolgen Wwft voor advocatenkantoren

Wij komen u graag bijpraten ook over de nieuwe Wwft, de Gedragsregels 2018 en de AVG.


Seminar 'DBA, WAB, AVG voor financiële professionals'

Seminar 'DBA, WAB, AVG voor financiële professionals'

Seminar dinsdag 11 september 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals. 


Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Wijziging die gaat gelden voor vaststelling  sectorpremies: afschaffing concernregeling en gesplitste aansluiting bij verschillende sectoren. Geen sectorpremies voor de WW meer.

Nadat in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans al voorstellen zijn gedaan tot aanpassing van de sectorpremies, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Besluit van 29 juni 2018 inmiddels een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de vaststelling van de sectorpremies die direct in werking zullen treden.


Voldoe aan de AVG met de Privacy Toolbox van Delissen Martens!

Voldoe aan de AVG met de Privacy Toolbox van Delissen Martens!

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Om onze cliënten behulpzaam te zijn bij de implementatie van de AVG, hebben wij een ‘toolbox’ ontwikkeld, met verschillende AVG (standaard)documenten. 


Vof telefonisch opzeggen, kan dat?

Vof telefonisch opzeggen, kan dat?

'Ik heb er genoeg van. Ik neem ontslag!' Hoeveel rechtsgeldigheid heeft zo’n uitroep, gedaan tijdens een verhit gesprek? Rechters buigen zich regelmatig over deze en vergelijkbare vragen. Aan de hand van de omstandigheden moeten zij bepalen welke waarde aan zo'n uitspraak moet worden gehecht (=Haviltexmaatstaf). Zo moest de Hoge Raad zich recent uitlaten over de vraag of een boze vennoot, die telefonisch aangeeft de vof op te zeggen, aan die opzegging kan worden gehouden (ECLI:NL:HR:2019:819).Leergang 'Meesters der Retoriek'

Leergang 'Meesters der Retoriek'

Begin 2018 is de eerste leergang van de DM Academy cursus 'Meesters der Retoriek' gehouden en met goed gevolg afgesloten. De reacties van de deelnemers waren bijzonder enthousiast. De leergang bleek meer dan alleen de welsprekendheid te activeren. Ook het zelfvertrouwen van de deelnemers groeide en zij leerden verborgen talenten kennen.

DM Academy heeft besloten daarom eind 2018 voor de tweede keer een leergang 'Meesters Der Retoriek II' te organiseren. 


Seminar 'Recht voor financiële professionals'

Seminar 'Recht voor financiële professionals'

Delissen Martens organiseert periodiek seminars voor accountants, fiscalisten en financials gevestigd in de regio Haaglanden. Met deze seminars (drie per jaar, noteert u alvast 19 juni, 11 september en 13 november 2018) brengen wij uw kennis op verschillende rechtsgebieden up-to-date. Van ondernemingsrecht tot huwelijksvermogensrecht, van arbeidsrecht en privacywetgeving tot regelgeving over financieel toezicht. Wij doen dat op toegankelijke wijze en praktijkgericht. Zodat u er meteen wat mee kunt. Tevens bieden deze bijeenkomsten u de mogelijkheid in contact te komen met vak- en branchegenoten in de regio.


Lezing 'Actualiteiten Arbeidsrecht'

Lezing 'Actualiteiten Arbeidsrecht'

In deze lezing op 29 mei a.s. informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid.


Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 9 april jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat een ieder commentaar kan leveren op het wetsvoorstel. Hieronder treft u  in het kort de voorgenomen wijzigingen aan.


Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Sinds de invoering van de Wet DBA is er veel kritiek op de nieuwe regelgeving.


‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

‘Zonder kleerscheuren’ een werknemersbijdrage in de pensioenpremie invoeren?

Drie recente uitspraken laten zien dat werkgevers van (zeer) goede huize moeten komen.

Het jaar 2018 lijkt tot nu toe het jaar van de uitspraken over de invoering van een werknemersbijdrage in de verschuldigde pensioenpremie. Over dit onderwerp zijn tot heden iedere maand interessante uitspraken gewezen.


Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Onjuistheden in pensioeninformatie; is het pensioenfonds aansprakelijk?

Naarmate ‘het pensioen’ dichterbij komt, staat men doorgaans steeds meer stil bij de vraag hoeveel pensioen er in het werkzame leven nu eigenlijk is opgebouwd. Vooral wanneer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde is, wordt deze vraag actueel. Bijvoorbeeld om zo een keuze te kunnen maken om het pensioen al dan niet vervroegd in te laten gaan. Bij het opstellen van dergelijke berekeningen gaat nog wel eens iets mis.


Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

En: het hof is niet gehouden aan de opzegtermijn bij ontbinding

In december 2016 oordeelde de Hoge Raad in de Mediantbeschikking , waarin vooral werd stilgestaan bij de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) nog mogelijk was, dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijsregels ook van toepassing zijn in verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.


Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een ambtenaar terugkomt op een vaststellingsovereenkomst welke hij in april 2013 heeft gesloten. Reden: de AOW-leeftijd is nadien verhoogd en de ambtenaar wenst zijn ontslagdatum om die reden met 4,5 maand te verzetten. De rechtbank en nu ook de Centrale Raad van Beroep gaan hierin niet mee.


Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid. 80% van de ondervraagde burgers zou gebruik willen maken van de privacyrechten die zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben.


Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft invloed op overuren. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.