Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Nieuwe verplichtingen voor crypto-dienstverleners: vergunningsplicht, cliëntenonderzoek en meldplicht.

Nieuwe verplichtingen voor crypto-dienstverleners: vergunningsplicht, cliëntenonderzoek en meldplicht.

De aankomende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft gevolgen voor aanbieders van diensten rond cryptovaluta.

Zo moet een aanbieder van crypto-valuta onder meer cliëntenonderzoek gaan verrichten en ongebruikelijk transacties moeten gemeld worden bij de Financiële Inlichtingen eenheid (FIU?-Nederland).


De kunsthandel is de nieuwe poortwachter tegen witwassen

De kunsthandel is de nieuwe poortwachter tegen witwassen

De kunstsector valt inmiddels onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Galeries, kunsthandelaren en partijen die kunst opslaan moeten klanten/wederpartijen bij de transactie gaan identificeren, ongebruikelijke transacties melden bij de overheid, een risicostrategie maken en personeel gaan opleiden.


Het aantal voornaamswijzigingen stijgt!

Het aantal voornaamswijzigingen stijgt!

In 2018 zijn in totaal maar liefst 608 verzoeken tot voornaamswijzigingen bij de rechter ingediend, een stijging van 20% ten opzichte van 2015.


Makelaar kan aansprakelijk zijn voor schade die de verhuurder lijdt

Makelaar kan aansprakelijk zijn voor schade die de verhuurder lijdt

Een makelaar moet inzicht in achtergrond en beweegredenen van een potentiële huurder verwerven. Blijkt de huurder onbetrouwbaar? Dan kan de makelaar aansprakelijk zijn voor schade die de verhuurder lijdt. 


Vreugdevuur Scheveningen 2018/2019. Wat ging er mis en wie is aansprakelijk?

Vreugdevuur Scheveningen 2018/2019. Wat ging er mis en wie is aansprakelijk?

Er bestaan meerdere sterke aanwijzingen dat niet is voldaan aan de eisen van brandweerzorg en wet- en regelgeving voor het aanleggen van vuur. De Gemeente heeft een zorgplicht voor de handhaving van openbare orde en veiligheid en had onder deze omstandigheden geen toestemming mogen geven om de vreugdevuren te ontsteken. 


Eigen bedrijf starten? Waar moet u juridisch rekening mee houden?

Eigen bedrijf starten? Waar moet u juridisch rekening mee houden?

Indien u voornemens bent om een eigen bedrijf te starten komt er veel op u af. Zo moet u de markt verkennen, een ondernemingsplan opstellen, een geschikte locatie vinden voor uw bedrijf, verzekeringen afsluiten en eventueel de benodigde financiering regelen bij de bank. Naast deze praktische en financiële zaken dient u ook een aantal juridische keuzes te maken.


Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand

Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand

De anti-witwasregelgeving wordt verder aangescherpt met de invoering van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn, ook wel de 5e anti-witwasrichtlijn genoemd. Voor makelaars verandert er het nodige. 


Vanaf 1 januari 2019: nieuwe regels voor tijd-voor-tijd

Vanaf 1 januari 2019: nieuwe regels voor tijd-voor-tijd

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Per 1 januari 2019 volgt nog een wijziging. In dit blog worden de wijzigingen op een rij gezet.


Corporate opportunity, of niet?

Corporate opportunity, of niet?

Langzaam maar zeker krijgt het leerstuk van de corporate opportunity in de Nederlandse jurisprudentie vaste grond onder de voeten.


Beloning commissarissen bij waarnemen bestuurstaken

Beloning commissarissen bij waarnemen bestuurstaken

Het komt vaak voor dat bij het wegvallen van een bestuurder van een rechtspersoon, een commissaris tijdelijk de taken van de betreffende bestuurder op zich neemt. De raad van commissarissen kan in de veronderstelling zijn dat zij het recht heeft de beloning van de commissaris die aangewezen wordt om voor een bepaalde periode bestuurstaken uit te voeren, vast te stellen. En dat is een grote misvatting, die grote consequenties kan hebben.


Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Het aantal investeringen in MKB-ondernemingen door private equity partijen is nog steeds hoog. Voor private equity partijen zijn ondernemingen die de komende periode groei vertonen het meest aantrekkelijk. Voor deze groei is het management onontbeerlijk.


Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het bestuur (de directie) van een rechtspersoon. Bestuursbesluiten die schriftelijk worden genomen kennen weinig inhoudelijke vereisten en zijn in beginsel vormvrij. Dient u een schriftelijk bestuursbesluit op te stellen, maar weet u niet hoe dit moet? 


Indexering 2019

Indexering 2019

Alle vóór 1 januari 2019 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2 %, tenzij anders overeengekomen.


Tegenstrijdig belang bestuurders

Tegenstrijdig belang bestuurders

Wat gebeurt er op het moment dat een bestuurder bij een beslissing een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap?


Seminar 'Fraudesignalen en tuchtklachten' & 'Valkuilen rondom de intentieovereenkomst'

Seminar 'Fraudesignalen en tuchtklachten' & 'Valkuilen rondom de intentieovereenkomst'

Seminar dinsdag 13 november 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals.  


Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

De vraag die voorlag bij de Hoge Raad is of een werknemer in geval van arbeidstijdvermindering recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.


Bestuursverbod: wie geeft zienswijze?

Bestuursverbod: wie geeft zienswijze?

Een opgelegd bestuursverbod geldt voor huidige en toekomstige bestuursfuncties. Ratio hierachter is dat het zou leiden tot een preventieve bestrijding van fraude en tot de bevordering van een eerlijk handelsklimaat.

Kennisblog Ondernemingsrecht


Is een elektronische handtekening even betrouwbaar als een gewone handtekening?

Is een elektronische handtekening even betrouwbaar als een gewone handtekening?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Er gelden verder geen vormvereisten. Een overeenkomst kan dus mondeling, per e-mail, per brief of op een bierviltje tot stand komen.


Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

De BSA | The Software Alliance bezoekt bedrijven waarvan zij vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van gebruik van software zonder licentie. De belangrijkste aanleiding voor een bezoek zijn  -volgens de BSA | The Software Alliance -  ex-werknemers.


Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Legal Tech meets Education: Regulatory Lab gaat samenwerken met Advius


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.