Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft invloed op overuren. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.


EU vragen en antwoorden over de Brexit

EU vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017.


Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR-registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben.


Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Actualité Juridique Famille publiceert opnieuw een overzicht van verschillende rechtstelsels, ditmaal een overzicht van het huwelijksvermogensrecht in 21 door de redactie geselecteerde staten onder de titel Dossier “Régimes Matrimoniaux dans le Monde”.
Sandra Verburgt schreef het hoofdstuk over het Nederlands Vermogensrecht.


Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

In de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vormen de einddatum en de hoogte van de ontslag-/transitievergoeding doorgaans de voornaamste discussiepunten. Ten onrechte krijgen de gevolgen voor het pensioen doorgaans geen of onvoldoende aandacht. Dat kwam een advocaat in een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland onlangs duur te staan.
Weblog Jim Kaldenberg


Privacy en cameratoezicht op het werk

Privacy en cameratoezicht op het werk

Cameratoezicht op het werk is toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Door cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de privacy van de werknemers is bovendien groot. Daarom is cameratoezicht alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Waar moet u als werkgever bij cameratoezicht aan denken?


Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Het wettelijke basisstelsel wijzigt voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap.f


Indexering 2018

Indexering 2018

Alle vóór 1 januari 2018 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 1,5 %, tenzij anders overeengekomen.


Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (“COA”) werd onlangs door de Rechtbank Den Haag veroordeeld om het AOW-gat van een viertal werknemers te dichten (uitspraak). Wat was er aan de hand?


Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Wanneer een werkgever financieel niet langer in staat is om de aan een bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies af te dragen, dan kan dat onder omstandigheden leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds de bestuurder in privé kan aanspreken.


'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

Het Hof ’s-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een pensioenfonds zich op het standpunt stelde dat een werkgever onder haar werkingssfeer viel. Uiteraard hoorde daar een forse claim bij aan 'achterstallige' pensioenpremies. Het pensioenfonds vist echter zowel bij de kantonrechter als bij het hof achter het net. Reden: een 'hiaat' in de verplichtstellingsbeschikking.


Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging dankzij arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez

Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging dankzij arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen.

Blog Jeroen Maas


Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD
Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tijd dringt. De AVG legt organisaties nieuwe vergaande verplichtingen op bij het verwerken van persoonsgegevens en versterkt de rechten van degenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.


[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

Per 12 oktober 2017 stelt Delissen Martens in samenwerking met Wolters Kluwer kosteloos interactieve modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking.


Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Op 10 oktober 2017 presenteerde Rutte III na een recordaantal dagen onderhandelen het nieuwe regeerakkoord. Een kleine twee jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zal het arbeidsrecht opnieuw worden gewijzigd.


De voetbaltackle buitenspel gezet door de strafrechter?

De voetbaltackle buitenspel gezet door de strafrechter?

Op 21 augustus 2017 is een amateurvoetballer door het hof Den Haag tot een taakstraf van honderd uur veroordeeld voor mishandeling. Daarnaast moet hij de schade van bijna 9.000 euro vergoeden. Deze mishandeling bestond uit het tackelen van een tegenstander waardoor deze een dubbele beenbreuk opliep. In diverse media werd - onder meer door advocaten - daarop de vraag opgeworpen of deze uitspraak verstrekkende gevolgen zou hebben voor het (amateur)voetbal.

Hendrik Sytema geeft op SportKnowHowXL antwoord.


Seminar 'Juridische actualiteiten rondom de DGA'

Seminar 'Juridische actualiteiten rondom de DGA'

De ontwikkelingen in het recht volgen elkaar snel op. Klanten van een accountant/fiscalist, úw klanten, hebben daar ook mee te maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid van de bestuurder bij een dividenduitkering? En de statutair directeur, hoe is zijn positie als de aandeelhouder niet met hem verder wil?


Hoe zit het ook al weer met de goodwill/klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst?

Hoe zit het ook al weer met de goodwill/klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst?

Regelmatig krijgen wij de vraag gesteld wat de rechten van een agent zijn bij het eindigen van een agentuurovereenkomst. Een van de rechten betreft het recht van de agent op een klantenvergoeding, ook wel goodwillvergoeding genoemd. Het recht op deze vergoeding is Europees geregeld.


Aanbieder van computerspel maakt inbreuk op portretrecht oud-voetballer

Aanbieder van computerspel maakt inbreuk op portretrecht oud-voetballer

De personages in computerspellen zijn in veel gevallen zeer realistisch en bijna niet meer van echt te onderscheiden. Als een personage lijkt op een bekend persoon kan dit een inbreuk op het portretrecht van deze persoon opleveren. Recentelijk oordeelde de rechter dat het gebruik van de skin “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends inbreuk maakte op het portretrecht van een bekende oud-voetballer.


Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.

Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.

Online consumenten worden goed beschermd. Nadat een bestelling is gedaan en het bestelde product is ontvangen of de dienstverlening is aangevangen, heeft de consument het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Aanbieders van webwinkels moeten hun klanten op een duidelijke manier informeren over dit herroepingsrecht, ook wel het recht van retour genoemd. Als de consument niet goed wordt geïnformeerd kan dat juridische consequenties hebben.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.