Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Onduidelijke opzegging door werkgever leidt tot billijke vergoeding van € 25.000,-

Onduidelijke opzegging door werkgever leidt tot billijke vergoeding van € 25.000,-

De kantonrechter Den Haag oordeelde recent dat een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een watersportmonteur al na zeven dagen opzegde, een billijke vergoeding van € 25.000,- moet betalen. 

Blog Jeroen Hofland


Vrije advocaatkeuze bij vakbondsleden

Vrije advocaatkeuze bij vakbondsleden

Veel werknemers zijn lid van een vakvereniging (ook wel “vakbond” genaamd). De rechtsbijstand die vakbonden verlenen, lijkt in veel gevallen op een rechtsbijstandsverzekering. Eén van de rechten van een verzekerde is dat hij zelf mag kiezen wie zijn advocaat wordt. Dat recht is bij een lid van een vakbond niet zo vanzelfsprekend. 

Blog Michaël van Basten Batenburg


Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

Het is van belang dat u altijd goed bent geïnformeerd over bouwprojecten in uw buurt. Op die manier kunt u bezwaar indienden tegen omgevingsvergunningen of een wijziging van een bestemmingsplan.

 


Het toepassen van algemene voorwaarden

Het toepassen van algemene voorwaarden

In een contract worden de afspraken tussen de contractspartijen vastgelegd. Vaak staan in het contract de kernafspraken zoals het te leveren product en de overeengekomen prijs. Algemene voorwaarden vullen deze kernafspraken aan met een set standaard bepalingen die één van de contractspartijen op meerdere van de door hem gesloten contracten van toepassing wil laten zijn. Hoe moeten die algemene voorwaarden worden gebruikt?

Blog Milan Karel


Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in de serie Vastgoed)

Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in de serie Vastgoed)

Als je je huis verkoopt, heb je een mededelingsplicht. Omgekeerd geldt dat als je een huis koopt, je een onderzoeksplicht hebt. De gevolgen van het niet nakomen van je mededelings- of onderzoeksplicht kunnen ver gaan. Maar wat wordt er nou precies van je verwacht als koper en verkoper? Wat moet je allemaal vertellen en wat moet je zelf onderzoeken?


Schade door heiwerkzaamheden

Schade door heiwerkzaamheden

Heiwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een bouwproject kunnen mogelijkerwijs tot schade aan de panden van omwonenden of naastgelegen bedrijven leiden. Kan wegens mogelijke schade een aanvraag om een bouwvergunning worden geweigerd? En kan een bestemmingsplan om die reden worden getorpedeerd? 

 


Wab: introductie van de cumulatiegrond (i-grond)

Wab: introductie van de cumulatiegrond (i-grond)

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, te weten de ‘cumulatiegrond’ (i-grond). 

Blog Merienke Zwaan


Hoe activeer ik een Vereniging van Eigenaars (VvE)? (deel 3 in de serie Vastgoed)

Hoe activeer ik een Vereniging van Eigenaars (VvE)? (deel 3 in de serie Vastgoed)

Woon je in een portiekwoning, in een boven- of benedenwoning of in een appartement? De kans is groot dat je dan lid bent van een VvE. Maar welke rechten heb je als appartementseigenaar?

Blog Thijs van Munster


Nominaties Magna Charta Publieksprijs 2019

Nominaties Magna Charta Publieksprijs 2019

Twee nominaties Magna Charta Publieksprijs 2019

Trots op Bas Martens en Sandra Verburgt! Beiden genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019!


Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in de serie Vastgoed)

Heeft mijn huurder recht op huurbescherming? (deel 2 in de serie Vastgoed)

Verhuur je woonruimte? Dan heeft jouw huurder recht op huurbescherming. De mate hangt van het type overeenkomst. 

Blog Vincent Verhulst


Beveiligingscamera in je tuin toegestaan? (deel 1 in de serie Vastgoed)

Beveiligingscamera in je tuin toegestaan? (deel 1 in de serie Vastgoed)

De reclames voor deurbellen die je voordeur in de gaten houden en beveiligingscamera’s om je huis te bewaken, vliegen ons om de oren. Maar mag je zomaar een camera ophangen om jouw huis te beveiligen?


De bedenktermijn: wanneer start deze?

De bedenktermijn: wanneer start deze?

In januari 2020 is het vijf jaar geleden dat het eerste deel van de Wet werk en zekerheid in werking is getreden. Eén van de nieuwe regelingen was de mogelijkheid voor de werknemer om terug te komen op een eerdere instemming met een vaststellingsovereenkomst door de introductie van een ‘bedenktermijn’.

Blog Sophie Stolker


Indexering 2020

Indexering 2020

Alle vóór 1 januari 2020 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2,5 %, tenzij anders overeengekomen.


Wijzigen van een onvoorwaardelijke indexatie in pensioenregeling

Wijzigen van een onvoorwaardelijke indexatie in pensioenregeling

Als er een onvoorwaardelijke indexatie van het pensioen is afgesproken, mag je deze als werkgever dan wijzigen in een voorwaardelijke?

 


Werkgevers verplicht om in te stemmen met beëindiging slapend dienstverband

Werkgevers verplicht om in te stemmen met beëindiging slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft vrijdag 8 november 2019 de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg inzake de slapende dienstverbanden beantwoord: werkgevers zijn verplicht in te stemmen met een voorstel tot beëindiging van het slapend dienstverband.

Blog Jeroen Hofland


Vergoeding bij ontslag bestuurder

Vergoeding bij ontslag bestuurder

In veel gevallen is de statutair bestuurder van een onderneming of stichting zelf ook een werknemer met een arbeidsovereenkomst. Een bestuurder kan dus net als iedere werknemer ontslagen worden. Een bestuurder heeft bij ontslag evengoed recht op de wettelijke transitievergoeding. 


5 actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht die je als ondernemer niet mag missen

5 actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht die je als ondernemer niet mag missen

In de afgelopen periode zijn er niet alleen interessante uitspraken op het gebied van pensioenrecht verschenen: ook daarbuiten volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Een overzicht van de meest opvallende actualiteiten


Verantwoordelijke of verwerker binnen samenwerkingsverbanden?

Verantwoordelijke of verwerker binnen samenwerkingsverbanden?

Het bepalen wie de verantwoordelijke en de verwerker is binnen samenwerkingsverbanden is soms lastig vast te stellen. Omdat de verplichtingen onder de GDPR/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor verantwoordelijken en verwerkers anders zijn, is het belangrijk ieders rol bij de gegevensverwerking helder te hebben. In deze bijdrage een praktische uitleg over deze begrippen.


Advies commissie Remkes biedt geen oplossing voor stikstofprobleem

Advies commissie Remkes biedt geen oplossing voor stikstofprobleem

De commissie Remkes heeft haar eerste advies over de stikstofproblematiek uitgebracht. Geen oplossing voor het probleem maar wel aanbevelingen voor op korte termijn. De schade voor ondernemers loopt in de tussentijd op maar wie betaalt de rekening? Het is dan ook zaak voor de overheid om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

 


Gewijzigde regels oproepkrachten onder de Wab

Gewijzigde regels oproepkrachten onder de Wab

De Wab beoogt flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken. Daardoor worden werkgevers geprikkeld om werknemers eerder een vaste baan te geven. In dat kader wordt ook een aantal regels voor de oproepkrachten gewijzigd. Onder oproepovereenkomst wordt hierbij verstaan de nul-urenovereenkomst en het min-max overeenkomst.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.