Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD
Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tijd dringt. De AVG legt organisaties nieuwe vergaande verplichtingen op bij het verwerken van persoonsgegevens en versterkt de rechten van degenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.


[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

Per 12 oktober 2017 stelt Delissen Martens in samenwerking met Wolters Kluwer kosteloos interactieve modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking.


Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Op 10 oktober 2017 presenteerde Rutte III na een recordaantal dagen onderhandelen het nieuwe regeerakkoord. Een kleine twee jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zal het arbeidsrecht opnieuw worden gewijzigd.


De voetbaltackle buitenspel gezet door de strafrechter?

De voetbaltackle buitenspel gezet door de strafrechter?

Op 21 augustus 2017 is een amateurvoetballer door het hof Den Haag tot een taakstraf van honderd uur veroordeeld voor mishandeling. Daarnaast moet hij de schade van bijna 9.000 euro vergoeden. Deze mishandeling bestond uit het tackelen van een tegenstander waardoor deze een dubbele beenbreuk opliep. In diverse media werd - onder meer door advocaten - daarop de vraag opgeworpen of deze uitspraak verstrekkende gevolgen zou hebben voor het (amateur)voetbal.

Hendrik Sytema geeft op SportKnowHowXL antwoord.


Seminar 'Juridische actualiteiten rondom de DGA'

Seminar 'Juridische actualiteiten rondom de DGA'

De ontwikkelingen in het recht volgen elkaar snel op. Klanten van een accountant/fiscalist, úw klanten, hebben daar ook mee te maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid van de bestuurder bij een dividenduitkering? En de statutair directeur, hoe is zijn positie als de aandeelhouder niet met hem verder wil?


Hoe zit het ook al weer met de goodwill/klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst?

Hoe zit het ook al weer met de goodwill/klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst?

Regelmatig krijgen wij de vraag gesteld wat de rechten van een agent zijn bij het eindigen van een agentuurovereenkomst. Een van de rechten betreft het recht van de agent op een klantenvergoeding, ook wel goodwillvergoeding genoemd. Het recht op deze vergoeding is Europees geregeld.


Aanbieder van computerspel maakt inbreuk op portretrecht oud-voetballer

Aanbieder van computerspel maakt inbreuk op portretrecht oud-voetballer

De personages in computerspellen zijn in veel gevallen zeer realistisch en bijna niet meer van echt te onderscheiden. Als een personage lijkt op een bekend persoon kan dit een inbreuk op het portretrecht van deze persoon opleveren. Recentelijk oordeelde de rechter dat het gebruik van de skin “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends inbreuk maakte op het portretrecht van een bekende oud-voetballer.


Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.

Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.

Online consumenten worden goed beschermd. Nadat een bestelling is gedaan en het bestelde product is ontvangen of de dienstverlening is aangevangen, heeft de consument het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Aanbieders van webwinkels moeten hun klanten op een duidelijke manier informeren over dit herroepingsrecht, ook wel het recht van retour genoemd. Als de consument niet goed wordt geïnformeerd kan dat juridische consequenties hebben.

Weblog Mark Krul


Verplicht stellen zwemlessen voor asielzoekers: juridisch en praktisch uitvoerbaar?

Verplicht stellen zwemlessen voor asielzoekers: juridisch en praktisch uitvoerbaar?

Hendrik Sytema over verplichte zwemlessen voor asielzoekers naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in de zaak van het Syrische meisje Salam, op SportKnowhowXL.


5 Vragen over arbeidsongeschiktheid

5 Vragen over arbeidsongeschiktheid

Ziektedossiers blijken vaak door zowel werkgever als werknemer als moeizame kwesties te worden bestempeld. Dit, terwijl in de meeste gevallen beide partijen toch het liefst zo snel mogelijk re-integreren.


Werkgevers, er komt een nieuwe Europese Privacy Verordening aan!

Werkgevers, er komt een nieuwe Europese Privacy Verordening aan!

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Verordening (hierna: “AVG”) van toepassing. Als werkgever heeft u dus nog een aantal maanden om uw onderneming op orde te brengen. Met betrekking tot het niet naleven van de AVG staan strenge sancties. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever?


Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Inval door BSA I The Software Alliance vaak na melding ex-werknemer

Inval door BSA I The Software Alliance vaak na melding ex-werknemer

“Ex-werknemers zijn het grootste risico voor bedrijven die gebruikmaken van ongelicentieerde software. Van het totale aantal meldingen die BSA | The Software Alliance ontvangt van informanten, komt zestig procent van ex-werknemers van bedrijven die illegale software gebruiken. Het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien 25 procent van de informanten ervoor kiest anoniem te blijven. Van alle meldingen die BSA ontvangt, komt 85 procent van informanten die bedrijven rapporteren bij de BSA.” Aldus het persbericht van de BSA op 26 oktober 2015.


Uw concurrent kopieert uw website? Auteursrechtinbreuk?

Uw concurrent kopieert uw website? Auteursrechtinbreuk?

Het is vrij eenvoudig een complete website van een ander te kopiëren. De html-code, teksten en afbeeldingen zijn doorgaans handmatig op te slaan. Er zijn ook programma’s te downloaden die het kopieerproces vergemakkelijken.


Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Nadat de Staatssecretaris van Financiën aanvankelijk had aangegeven de handhaving in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018, heeft de Staatssecretaris van Financiën nu te kennen gegeven de handhaving op te schorten tot 1 juli 2018.


[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

Per 1 juni 2017 versterkt Delissen Martens zijn team Ondernemingsrecht met een nieuwe senior advocaat: Mark Krul. Hij is afkomstig van WiseMen advocaten, waar hij de afgelopen 6 jaar werkzaam is geweest.


Privacyverordening

Privacyverordening

Op 25 mei 2018 treedt de Privacyverordening EU 2016/679 in werking. Wat zijn de gevolgen van deze verordening en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?


[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

Per 1 april 2017 versterkt Delissen Martens zijn sectie ondernemingsrecht met een nieuwe partner: René Willemsen. Hij is afkomstig van GMW Advocaten, waar hij de afgelopen 14 jaar werkzaam was als advocaat/partner.


Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 is met algemene stemmen de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen.


De advocaat bij het politieverhoor. Actieve deelnemer of schaamlap voor echte rechtsbijstand?

De advocaat bij het politieverhoor. Actieve deelnemer of schaamlap voor echte rechtsbijstand?

1 maart 2017 Besluit inrichting en orde politieverhoor

Naar verwachting geldt per 1 maart 2017 voor de opsporingspraktijk het Besluit inrichting en orde politieverhoor (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-29.html). Tegelijk met het Besluit treden enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in werking. Met deze wetswijzigingen en dit besluit beoogt Minister van Justitie Blok invulling te geven aan Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement. Deze richtlijn beschrijft het recht van een verdachte op de aanwezigheid en deelname van zijn advocaat bij en aan het politieverhoor. De Hoge Raad had hier al een voorschot op genomen door eind 2015 te oordelen dat per 1 maart 2016 verhoorbijstand mogelijk moest zijn.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.