Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Woningverhuur aan toeristen

Woningverhuur aan toeristen

De Raad van State heeft in een uitspraak van 29 januari 2020 bepaald dat woningverhuur voor vakanties verboden is als de woningeigenaar niet beschikt over een vergunning. Daar valt ook de verhuur aan toeristen via Airbnb onder. 

Blog Olivier van Hardenbroek


De ‘meldplicht’ bij betalingsonmacht: wat als de premienota van een pensioenfonds niet (meer) betaald kan worden?

De ‘meldplicht’ bij betalingsonmacht: wat als de premienota van een pensioenfonds niet (meer) betaald kan worden?

Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, moeten bedacht zijn op de meldplicht die geldt als de premienota niet voldaan kan worden. Wordt de melding niet tijdig en/of correct gedaan, dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. 

Blog Jim Kaldenberg


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: in 2020 echt een feit?

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: in 2020 echt een feit?

Het is alweer drie jaar geleden (2016) dat het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen na een uitgebreide consultatiefase werd ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel brengt met name veel nieuws voor de vereniging en de stichting. Wat gaat er veranderen, ervan uitgaande dat het voorstel naar de huidige stand redelijk ongeschonden de eindstreep haalt?

Blog René Willemsen


Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?

Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die zijn opgesteld om in een reeks overeenkomsten te worden opgenomen en die niet de kern van die overeenkomsten raken. Wat er in staat (en wat niet) kunt u lezen in dit blog.

Blog Milan Karel


Hoe verloopt een hoorzitting bij een overheidsorgaan en een zitting bij de rechter?

Hoe verloopt een hoorzitting bij een overheidsorgaan en een zitting bij de rechter?

Bij het doen van een hoger beroep kunt u doorgaans uw bezwaren mondeling tijdens een zitting toelichten. Hoe een (hoor)zitting verloopt, wordt in dit blog toegelicht. 

Blog Janina Hamann


Voorkom sluiting van uw horecabedrijf

Voorkom sluiting van uw horecabedrijf

Het lijkt steeds vaker te gebeuren dat een horeca-onderneming wordt gesloten omdat er wapens of drugs zijn gevonden. Of u als eigenaar hiervan op de hoogte was, speelt geen rol. In dit blog leest u wat u kunt doen om een dergelijke sluiting te voorkomen. 

Blog Janina Hamann


Verhuur je een woning voor minder dan de marktprijs? Kom in actie!

Verhuur je een woning voor minder dan de marktprijs? Kom in actie!

Ben je een verhuurder in de vrije sector en verhuur je tegen een te lage marktprijs? Lees in dit blog of en hoe jij de huurprijs kan verhogen. 

Blog Vincent Verhulst


Wab: gewijzigde formule voor transitievergoeding

Wab: gewijzigde formule voor transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans ('Wab') in werking. Voor werkgevers en werknemers gaan er veel zaken veranderen. Ook verandert een aantal regels met betrekking tot de transitievergoeding.

Blog Merienke Zwaan


Gedoogbeschikking is geen besluit: stadsnomaden de dupe

Gedoogbeschikking is geen besluit: stadsnomaden de dupe

Tegen een gedoogbeschikking kan geen bezwaar worden aangetekend. Een beslissing tot gedogen wordt namelijk niet gezien als een appellabel besluit.

Blog Janina Hamann


Schadevergoeding na datalek

Schadevergoeding na datalek

Als persoonsgegevens door een organisatie onbedoeld openbaar worden gemaakt, kan dat leiden tot een schadeclaim van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Welke schade kan worden geclaimd en hoe hoog de schadevergoeding kan zijn, leest u in dit whitepaper.


Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)

Aanneming van werk: tips en trucs bij een verbouwing (deel 6 in de serie Vastgoed)

Heeft u  plannen voor een verbouwing en wilt u  de klus uitbesteden aan een aannemer? Dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de aanneming van werk, zodat u  niet voor verrassingen komt te staan. In dit  blog geef ik een aantal tips en trucs bij een verbouwing.

Blog Alexandra Kievit


Werkgevers oppassen! Het wijzigen van afspraken over pensioen moet (zeer) zorgvuldig gebeuren om claims te voorkomen

Werkgevers oppassen! Het wijzigen van afspraken over pensioen moet (zeer) zorgvuldig gebeuren om claims te voorkomen

Mag je als werkgever afspraken over pensioen (de pensioenovereenkomst en/of een pensioenreglement) wijzigen en zo ja, hoe moet dat dan?

Blog Jim Kaldenberg


Onduidelijke opzegging door werkgever leidt tot billijke vergoeding van € 25.000,-

Onduidelijke opzegging door werkgever leidt tot billijke vergoeding van € 25.000,-

De kantonrechter Den Haag oordeelde recent dat een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een watersportmonteur al na zeven dagen opzegde, een billijke vergoeding van € 25.000,- moet betalen. 

Blog Jeroen Hofland


Vrije advocaatkeuze bij vakbondsleden

Vrije advocaatkeuze bij vakbondsleden

Veel werknemers zijn lid van een vakvereniging (ook wel “vakbond” genaamd). De rechtsbijstand die vakbonden verlenen, lijkt in veel gevallen op een rechtsbijstandsverzekering. Eén van de rechten van een verzekerde is dat hij zelf mag kiezen wie zijn advocaat wordt. Dat recht is bij een lid van een vakbond niet zo vanzelfsprekend. 

Blog Michaël van Basten Batenburg


Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

Verleende bouwvergunningen in uw buurt (deel 5 in de serie Vastgoed)

Het is van belang dat u altijd goed bent geïnformeerd over bouwprojecten in uw buurt. Op die manier kunt u bezwaar indienden tegen omgevingsvergunningen of een wijziging van een bestemmingsplan.

Blog Janina Hamann


Het toepassen van algemene voorwaarden

Het toepassen van algemene voorwaarden

In een contract worden de afspraken tussen de contractspartijen vastgelegd. Vaak staan in het contract de kernafspraken zoals het te leveren product en de overeengekomen prijs. Algemene voorwaarden vullen deze kernafspraken aan met een set standaard bepalingen die één van de contractspartijen op meerdere van de door hem gesloten contracten van toepassing wil laten zijn. Hoe moeten die algemene voorwaarden worden gebruikt?

Blog Milan Karel


Digitale nalatenschap

Digitale nalatenschap

Te veel mensen zijn zich er nog niet van bewust hoeveel digitale voetsporen zij achterlaten en wat dat betekent voor hun nabestaanden.

Janina Hamann sprak erover in de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in de serie Vastgoed)

Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning (deel 4 in de serie Vastgoed)

Als je je huis verkoopt, heb je een mededelingsplicht. Omgekeerd geldt dat als je een huis koopt, je een onderzoeksplicht hebt. De gevolgen van het niet nakomen van je mededelings- of onderzoeksplicht kunnen ver gaan. Maar wat wordt er nou precies van je verwacht als koper en verkoper? Wat moet je allemaal vertellen en wat moet je zelf onderzoeken?


Schade door heiwerkzaamheden

Schade door heiwerkzaamheden

Heiwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een bouwproject kunnen mogelijkerwijs tot schade aan de panden van omwonenden of naastgelegen bedrijven leiden. Kan wegens mogelijke schade een aanvraag om een bouwvergunning worden geweigerd? En kan een bestemmingsplan om die reden worden getorpedeerd? 

Blog Janina Hamann


Wab: introductie van de cumulatiegrond (i-grond)

Wab: introductie van de cumulatiegrond (i-grond)

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, te weten de ‘cumulatiegrond’ (i-grond). 

Blog Merienke Zwaan


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.