Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Digitaal vergaderen VvE tijdens de coronacrisis

Digitaal vergaderen VvE tijdens de coronacrisis

VvE’s zijn verplicht om minimaal één keer per jaar te vergaderen. In veel modelreglementen is bepaald dat dit elk jaar voor 1 juli moet zijn gebeurd. Sinds de corona-uitbraak kunnen veel ALV’s echter niet doorgaan. Toch moeten er vaak belangrijke besluiten worden genomen. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt uitkomst.

Blog Thijs van Munster


(Ver)bouwen ten tijde van de coronacrisis

(Ver)bouwen ten tijde van de coronacrisis

De coronacrisis raakt elke sector. Zo ook de bouwsector. Mag er nog worden doorgebouwd? Wie is er aansprakelijk voor een te late oplevering? En kan een aannemer zich op overmacht beroepen? 

Blog Thijs van Munster


De NOW regeling: lees hem echt van voor tot achteren!

De NOW regeling: lees hem echt van voor tot achteren!

In deze video legt Arbeidsrechtadvocaat Michaël van Basten Batenburg uit waarom het van belang is om de NOW regeling goed te lezen, zowel als werkgever als werknemer. 


NOW aanvragen, of de aanvraag zo lang mogelijk uitstellen?

NOW aanvragen, of de aanvraag zo lang mogelijk uitstellen?

Sinds maandag 6 april kunnen werkgevers, die aan de voorwaarden voldoen, een NOW-aanvraag indienen. Op dinsdag 7 april werd de grens van 50.000 aanvragen al gepasseerd (in totaal worden 100.000 tot 150.000 aanvragen verwacht). In dit blog de hoofdlijnen van de voorwaarden van de NOW en waarom het raadzaam kan zijn nog even te wachten met het indienen van de aanvraag.

Blog Jeroen Hofman


Coronavirus: samenscholingsverbod

Coronavirus: samenscholingsverbod

Vooralsnog zijn alle samenscholingen tot 1 juni 2020 verboden. Wat wordt verstaan onder samenscholingen? Wat betekent een samenscholingsverbod voor u? En wat kunt u doen als u het niet eens bent met een samenscholingsboete? 

Blog Janina Hamann


Last onder dwangsom voor de VvE. Wat kan de VvE daartegen doen?

Last onder dwangsom voor de VvE. Wat kan de VvE daartegen doen?

Een last onder dwangsom is een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel. Het betreft een zogenaamde herstelsanctie. In deze zaak wilde de gemeente de VvE ertoe bewegen om op eigen initiatief de kozijnen te vervangen en daarmee de overtreding te herstellen. Maar is het de verantwoordelijkheid van de VvE om herstelwerkzaamheden aan de kozijnen te verrichten?

Blog Janina Hamann


Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering

Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering

In dit blog leest u wat u kunt doen om uw kansen in een procedure jegens het UWV te vergroten.

Blog Janina Hamann


Alle verzoeken werktijdverkorting stikstof- en PFAS-crisis afgewezen

Alle verzoeken werktijdverkorting stikstof- en PFAS-crisis afgewezen

In oktober 2019 werd er in de politiek nog gesproken over de mogelijkheid werktijdverkorting aan te vragen voor bedrijven die geraakt zijn door de stikstof- en PFAS-crisis. Ik heb moeten constateren dat alle verzoeken tot werktijdverkorting worden afgewezen. Volgens mij ten onrechte. In dit blog leest u waarom.

Blog Janina Hamann


Coronavirus: scheiden in tijden van corona

Coronavirus: scheiden in tijden van corona

Terwijl de wereld buiten op zijn kop staat, staan velen van ons binnen voor een vrijwel onmogelijke opdracht. Zeker voor die ouders of partners die al voor de ‘intellectuele lockdown’ te maken hadden met relatieproblemen kunnen de huidige omstandigheden voor een onhoudbare situatie zorgen. Waar moet u in dat geval, gelet op de huidige corona crisis, rekening mee houden? 

Blog Irene Kroezen


Coronavirus: gevolgen voor abonnementhouders en leden van sportscholen- en verenigingen

Coronavirus: gevolgen voor abonnementhouders en leden van sportscholen- en verenigingen

Het coronavirus treft ook de sportscholen en sportverenigingen. Wat betekent dit voor abonnementhouders van sportscholen en leden van sportverenigingen? Hebben zij recht op restitutie van abonnementsgelden en contributie?

Blog Alexandra Kievit


Corona en werk

Corona en werk

Het coronavirus heeft Nederland bereikt en dit heeft invloed op de manier van werken. Waar u als werkgever aan moet denken leest u in dit blog.

Blog Merienke Zwaan-Stroband


Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?

Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?

Voor een aantal Nederlanders heeft het coronavirus ingrijpende gevolgen voor het inkomen. Blijft in dat geval de verplichting om kinder- en/of partneralimentatie te betalen bestaan? Op deze vraag zal in dit blog nader worden ingegaan.

Blog Irene Kroezen


Lockdown in strijd tegen het coronavirus?

Lockdown in strijd tegen het coronavirus?

Ter bestrijding van het coronavirus heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen genomen. Volgens sommige mensen moet de overheid verdergaande maatregelen nemen om de bevolking te beschermen. Een lockdown dus. Hoe dit juridisch gezien in zijn werk zou gaan, wordt in dit blog nader besproken.

Blog Janina Hamann


5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet kondigde een enorm pakket aan noodmaatregelen aan. Een samenvatting door Jim Kaldenberg. De meeste maatregelen worden nog nader uitgewerkt.


Hoe beëindig ik een overeenkomst? Over opzeggen, ontbinden en vernietiging

Hoe beëindig ik een overeenkomst? Over opzeggen, ontbinden en vernietiging

Er kunnen zich vele situaties voordoen waardoor u niet langer aan uw overeengekomen verplichtingen kan voldoen, of waarin u geen behoefte meer heeft aan de prestaties van uw contractspartij. Afhankelijk van het soort overeenkomst  bestaan er verschillende mogelijkheden om de overeenkomst te laten eindigen.


Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Let op: bepaalde informatie in dit blog is inmiddels achterhaald. Lees hier het complete en geüpdate overzicht.

Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben in navolging op hun brief aan de tweede kamer op 12 maart, gisteren een ongekend noodpakket aangekondigd. 

Blog Milan Karel


Mag ik mijn VvE-bijdrage opschorten?

Mag ik mijn VvE-bijdrage opschorten?

Onderhoud aan een pand is nodig. Maar hoe zit dat precies als alleen u last heeft van achterstallig onderhoud? Moet de VvE dan ook het onderhoud laten uitvoeren? En als de VvE dat niet doet, moet u dan nog wel uw maandelijkse VvE-bijdrage betalen?

Blog Thijs van Munster


Nieuwe beleidsregels voor Haagse kinderdagverblijven

Nieuwe beleidsregels voor Haagse kinderdagverblijven

De gemeente Den Haag heeft onlangs nieuwe beleidsregels gepubliceerd om de kwaliteit van de kinderopvang te optimaliseren. In dit blog leggen wij uit wat er met deze nieuwe beleidsregels voor Haagse kinderdagverblijven is veranderd.

Blog Melvin van Tiel


Minder werk door het coronavirus? NOW vervangt werktijdverkorting

Minder werk door het coronavirus? NOW vervangt werktijdverkorting

UPDATE 18 maart 2020: werktijdverkorting per direct niet meer mogelijk. In de plaats komt de tijdelijke maatregel NOW 'Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid'.
LEES HIER MEER OVER NOW

Blog Jeroen Hofland


Aansprakelijkheid aannemer voor verborgen gebreken

Aansprakelijkheid aannemer voor verborgen gebreken

Het komt helaas vaak voor dat de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt door de woning niet deugdelijk op te leveren. Hiervoor kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. Maar is dit ook nog mogelijk als u een gebrek pas na de oplevering ontdekt?

Blog Alexandra Kievit


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.