Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

‘Door technologie worden advocaten minder belangrijk. Ik bestrijd dat ten zeerste.’ (Jeroen Maas)

‘Door technologie worden advocaten minder belangrijk. Ik bestrijd dat ten zeerste.’ (Jeroen Maas)

Mensen zeggen weleens: door technologie worden advocaten minder belangrijk.  Onze collega Jeroen Maas bestrijdt dat ten zeerste. In zijn interview met Adapting legt hij uit hij uit waarom Delissen Martens experimenteert met legal tech.


Gewonnen maar toch in hoger beroep?

Gewonnen maar toch in hoger beroep?

Ondanks een succesvolle uitspraak kan het toch nodig zijn om in een gewonnen zaak hoger beroep in te stellen. Mr Van Hardenbroek legt uit hoe dat zit.


Hoe lang betaal of ontvang ik partneralimentatie?: de regels op een rij

Hoe lang betaal of ontvang ik partneralimentatie?: de regels op een rij

Geregeld krijgt onze sectie familierecht vragen over de verkorte partneralimentatieduur die per 1 januari 2020 met de inwerkingtreding van de Wet Herziening Partneralimentatie is gaan gelden. In deze blog worden kort de regels met betrekking tot de alimentatieduur op een rij gezet, wordt in het bijzonder ingegaan op de uitzonderingssituatie van art. 1:157 lid 3 BW en komt de hardheidsclausule aan bod.


Bescherming knowhow door concurrentiebeding in franchiseovereenkomst

Bescherming knowhow door concurrentiebeding in franchiseovereenkomst

Rechtbank Overijssel [1] heeft in februari 2021 de vraag beantwoord wanneer er sprake is van overdracht  van knowhow. Indien daarvan geen sprake is dan heeft de franchisegever geen rechtens te respecteren belang bij de vordering tot nakoming van het concurrentie- en relatiebeding.

 


Zijn schadevergoedingen voor immateriële schade en/of schade wegens verlies aan arbeidskracht belastbaar?

Zijn schadevergoedingen voor immateriële schade en/of schade wegens verlies aan arbeidskracht belastbaar?

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad zet Ivo Janssens nog eens kort uiteen hoe fiscaal om te gaan met schadevergoedingen wegens letsel ontstaan tijdens de uitoefening van de dienstbetrekking.


Opletten geblazen: het afwijzen van een door de aannemer gedaan herstelaanbod is niet zonder risico!

Opletten geblazen: het afwijzen van een door de aannemer gedaan herstelaanbod is niet zonder risico!

Stelt u zich de volgende situatie eens voor. U heeft een aannemer ingeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden aan uw woning. In eerste instantie lijkt alles goed te gaan. U bent tevreden. Maar dan ontdekt u dat het inmiddels afgeronde werk toch gebreken kent. U verzoekt de aannemer om tot herstel van de gebreken over te gaan. Wat nu als de aannemer wel bereid is om tot herstel over te gaan, maar niet op de manier zoals u dat voor ogen heeft?


Schadevergoeding voor Chroom-6 slachtoffers; welke mogelijkheden zijn er?

Schadevergoeding voor Chroom-6 slachtoffers; welke mogelijkheden zijn er?

Voor (oud-)medewerkers van defensie die met Chroom-6 houdende verf en/of CARC hebben gewerkt en daardoor gezondheidsschade hebben geleden bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding te claimen.

Blog Marouschka den Ouden en Carene van Vliet


UBO-register actie vereist

UBO-register actie vereist

“Het UBO-register; vergeet niet om uiterlijk vóór a.s. 27 maart de UBO van uw organisatie in te schrijven.”

Blog Milan Karel


Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Terug naar kantoor: het recht op thuiswerken na de Coronacrisis

Nu de laatste coronamaatregelen door het kabinet op 23 maart a.s. zullen worden afgebouwd, zullen ook werkgevers en werknemers teruggaan naar ‘normaal’. Maar wat wordt normaal werken? Mag een werknemer bijvoorbeeld weigeren thuis te werken? Of kan een werkgever een werknemer dwingen om toch naar het werk te komen (terwijl de werknemer ook zijn werkzaamheden thuis kan uitvoeren)?


Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in

Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in

Vanaf 1 juli 2022 gaat de Nieuwe Pensioenwet bij scheiding is. Elke ex-partner heeft vanaf dan recht op de helft van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk. De grootste wijziging is dat per 1 juli 2022 het pensioen automatisch zal worden gesplitst (dit noemt men conversie) binnen zes maanden nadat de scheiding definitief is. 

Blog Petra Beishuizen


Vrijstelling van deelname aan een verplicht pensioenfonds

Vrijstelling van deelname aan een verplicht pensioenfonds

Vallen de bedrijfsactiviteiten van een werkgever binnen het domein van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dan moeten de statuten en reglementen van dat pensioenfonds worden nageleefd (nalevingsplicht). Werkgevers kunnen het pensioenfonds om vrijstelling verzoeken.


Collectief vorderen van schadevergoeding bij massaschade

Collectief vorderen van schadevergoeding bij massaschade

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis.


Internationaal huwelijk - vermogensrechtelijke gevolgen.

Internationaal huwelijk - vermogensrechtelijke gevolgen.

Bij een internationaal huwelijk kan op één huwelijksvermogensregime het recht van verschillende landen van toepassing zijn. Dit geldt voornamelijk voor die echtgenoten die voorafgaand aan hun huwelijk geen rechtskeuze uitbrengen door middel van huwelijkse voorwaarden. Als deze echtgenoten vervolgens omwille van hun internationale carrières van land naar land trekken, kan het op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 of de Verordening Huwelijksvermogensstelsels zijn dat het huwelijksvermogensrecht van verschillende landen van toepassing is op verschillende periodes van het huwelijk.

 De Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking (‘Wbo’). Maar hoe zit het nu met ouderschapsverlof? En wat gaat er veranderen? 

Blog Martijn Kager 


Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'

Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'

Delissen Martens is onlangs toegetreden tot het Europese netwerk advocatenkantoren 'European Law Firm'.


Wat gebeurt er met een licentieovereenkomst in geval van faillissement van de licentiegever?

Wat gebeurt er met een licentieovereenkomst in geval van faillissement van de licentiegever?

Grote ondernemingen sluiten regelmatig een licentieovereenkomst met start-ups. Wat gebeurt er met de licentieovereenkomst als de licentiegever failliet gaat?

 


Advies aan de Hoge Raad: huurprijsvermindering horeca in verband met corona

Huurrecht Advocaat: huurprijsvermindering horeca ivm corona

De coronacrisis kan leiden tot een tijdelijke huurprijsvermindering. Lees het in dit blog.

Blog Cindy Luiten


Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Terug naar kantoor of toch (deels) thuiswerken?

Het laatste advies van het kabinet is om stap voor stap de 1,5 meter afstand regel los te laten. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is verlengd tot 20 september. Daarna mag iedereen weer naar kantoor. Maar de vraag is of alle werkgevers en werknemers dit willen. Veel werkgevers kiezen voor hybride werken, dus deels op kantoor en deels vanuit huis. Dit roept ook (juridische) vragen op.

Blog Merienke Zwaan


Car Driver Deals: faillissementsverslag

Car Driver Deals: faillissementsverslag

Het faillissementsverslag geeft de stand van zaken tot en met vrijdag 13 augustus 2021 weer.  Uit het verslag blijkt, dat de curator in contact is met de bestuurders van Atvangarde B.V., onder meer over de oorzaak van het faillissement.