Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Richtbedragen scholing en vorming OR 2017

De SER heeft nieuwe richtbedragen voor OR-cursussen 2017 vastgesteld.


Indexering 2017

Alle vóór 1 januari 2017 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2,1%, tenzij anders overeengekomen.


Kwijtgeraakt of nooit bestaan?

Bijdrage van Hendrik Sytema aan de reportage van Argos over de perikelen rond strafrechtelijke inbeslagname.

NPO Radio 1 zaterdag 15 oktober 2016


Zieke emigrant die overlijdt in Nederland woonde in Nederland, erfbelasting verschuldigd

Een geemigreerde Nederlander was wegens ziekte teruggekomen naar Nederland. Vervolgens overleed hij ook in Nederland. De vraag was of wel of geen erfbelasting betaald moest worden.

Blog Ruud van den Dool


Flexibilisering van de arbeidsmarkt

De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver achter ons. Vanwege de snel veranderende economische omstandigheden, moeten werkgevers ook wel. De concurrentiestrijd is door de globalisering van de economie heviger dan ooit. Werkgevers zijn genoodzaakt, willen zij het hoofd boven water houden, hun organisatie zodanig in te richten dat zij ‘flexibel’ kunnen inspringen op deze ontwikkelingen. De veranderende (economische) omstandigheden, brengen immers een sterk wisselend aanbod van arbeid met zich mee. Aan de andere kant neemt de overheid maatregelen de flexibilisering tegen te gaan. Hoe ziet de flexibilisering er anno 2016 uit?

Artikel Jim Kaldenberg in De Actuaris 24-1 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap


De Nieuwe Advocaat

Worden advocaten op korte termijn vervangen door simpele appjes die voor een habbekrats het werk verrichten waar de klanten nu nog bergen geld voor betalen?

Blog Michaël van Baten Batenburg


Betalingsverplichting ongevraagde levering schoolfoto's?

Voor schoolfotografen die het digitale tijdperk nog niet hebben betreden, is het gebruikelijk dat de schoolfotograaf van alle leerlingen foto’s maakt en de foto’s (eventueel via de school) aan de ouders geeft. Vervolgens moeten de ouders betalen als ze de foto’s niet binnen een bepaalde periode terugsturen naar de fotograaf. De foto’s niet terugsturen betekent in de praktijk dus betalen. Is deze gang van zaken juridisch gezien wel juist?


Het onderzoek ter terechtzitting

De ‘gemiddelde’ verdachte staat niet terecht in een megazaak, voor een levensdelict of een andere zaak die de krant haalt. Een groot deel van de strafzaken, die dagelijks door Rechtbanken behandeld worden, gaat over feiten waarvoor gevangenisstraffen van enkele weken of maanden, taakstraffen of boetes van enkele honderden euro’s worden opgelegd. Toch kunnen ook deze straffen in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben.


Ook vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure via het UWV

De afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over de vrije advocaatkeuze voor mensen met een Rechtsbijstandverzekering. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU van november 2013 werd duidelijk dat personen die verzekerd zijn voor juridische kosten toch gebruik mogen maken van hun voorkeursadvocaat


Geen verlengde navorderingstermijn voor in buitenland verstopte Nederlandse omzet

De belastingdienst mag aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting opleggen. Daar gelden echter wel uiterste termijnen voor.

Blog Ruud van den Dool


Smadelijk

In de zomer is het komkommertijd en figureren roddel en achterklap meer op de voorpagina’s dan anders. “High profile” echtscheidingen, seksschandalen en socialites die hun ‘BFF’ een verbaal mes in de rug steken zorgen ervoor dat journalisten in vakantietijd wat te doen hebben. Voor advocaten is die periode er dus één om niet te ver weg van de telefoon te zitten.

Blog Michaël van Baten Batenburg


5 vragen over vakantiedagen

Moet een werkgever de vakantieaanvraag van een werknemer honoreren? Wanneer vervallen, c.q. verjaren, vakantiedagen? Kan een werkgever een werknemer verplichten een minimum of maximum aantal dagen achtereen gesloten vakantie op te nemen? Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte? 5. Wat als een werknemer ziek wordt tijdens vakantie?


De vloggende advocaat 'Scheiden zonder toga'

Scheiden zonder toga
Petra Beishuizen vlogt over Scheiden via mediation in 9 maanden


Pensioen in eigen beheer afgeschaft

Veel dga’s bouwen momenteel pensioen in eigen beheer op. In het verleden was dat fiscaal gunstig, maar tegenwoordig vaak niet meer. Bovendien is het pensioen vaak een loden last, omdat door de lage rentestand en de toegenomen levensverwachting pensioen onbetaalbaar is geworden en dividenduitkeringen onmogelijk. Bij ca 150.000 dga’s zou het pensioen in eigen beheer een probleem zijn. Na een langslepend overleg heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën op 1 juli eindelijk aangegeven welke kant hij op wil. Met Prinsjesdag komt het wetsvoorstel, maar we weten nu in ieder geval dat pensioenopbouw bij de eigen bv met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan.


De vloggende advocaat 'Ontslag alleen maar negatief?'

Hoe erg is het om ontslagen te worden?
Michaël van Basten Batenburg vlogt over de voordelen van ontslag


Dollen in Zwolle

Eigenlijk vond meester Atticus dat hij zou moeten stoppen met de weinig uitdagende piketdiensten die hij gewoon was te draaien. Het deprimeerde hem en hij was de ranzige geur van gekookte worteltjes die uit de personeelskantine van het hoofdburo van politie dreef meer dan zat. Toch had hij zich deze zondagmiddag in zijn grijze pak gehesen en was hij op de fiets gestapt.


S.E.K.S.

Het kabinet doet er veel aan het toch al uitgeklede stelsel van rechtshulp voor minder draagkrachtigen verder te minimaliseren. Wat maakt mij dat uit, denkt u misschien. Waarschijnlijk behoort u vandaag niet tot de ruim één miljoen mensen die afhankelijk zijn van deze vorm van hulp. Maar het kan snel gaan, want aan lager wal raken kan iedereen.

Blog van Michaël van Basten Batenburg


Op naar de volgende verruiming in de doorschuiffaciliteiten

De Nederlandse belastingwetten kennen diverse doorschuiffaciliteiten. De kern van al deze doorschuiffaciliteiten is, ruim gesteld, te bereiken dat belastingheffing niet in de weg staat aan continuering van de bedrijfsactiviteiten.

Column Ruud van den Dool voor SRA


Olivier van Hardenbroek wint IAE Litigation Law award 2016

Olivier wint de International Advisory Experts (IAE) Litigation Law award for the Netherlands 2016.


Voorkom boetes door verkeerd gebruik persoonsgegevens zieke werknemer

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (de Autoriteit) een herziene versie gepubliceerd van “De zieke werknemer: Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van de zieke werknemers.”
Waarom zijn deze Beleidsregels in de praktijk relevant? Waarmee moet je als werkgever rekening houden? En welke gevolgen zijn verbonden aan verkeerd gebruik?


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.