Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Reorganisatie als gevolg van de coronacrisis: hoe werkt het?

Reorganisatie als gevolg van de coronacrisis: hoe werkt het?

Als gevolg van de coronacrisis zullen vele ondernemingen overwegen hun werknemersbestand in te krimpen. Een goede reorganisatie begint met een goede voorbereiding. Dit blog geeft een 8 stappenplan om de uiteindelijke reorganisatie zo snel mogelijk tegen zo weinig mogelijk kosten en verdere risico's uit te voeren.

Blog Merienke Zwaan


Is 'corona' een reden om een overname niet af te ronden?

Is 'corona' een reden om een overname niet af te ronden?

Die vraag werd de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam recent twee keer voorgelegd. In beide gevallen werd de vraag negatief beantwoord. Wel werden er enkele kanttekeningen geplaatst door de behandelend rechter.

Blog René Willemsen


Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Met minderjarige kind(eren) op vakantie? Instemming van andere ouder is nodig. Als u die niet krijgt, kan de rechter vervangende toestemming verlenen.


Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020

Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020

Er is al veel over gezegd en geschreven en het zat er al jaren aan te komen, maar het UBO-register is dan nu eindelijk een feit. De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt naar verwachting in werking op 27 september 2020.

Blog Milan Karel


Onderhandelen over de ARBIT 2018 voor IT-leveranciers

Onderhandelen over de ARBIT 2018 voor IT-leveranciers

Waar ligt de onderhandelingsruimte als met de overheid wordt gecontracteerd op basis van de De Algemene Rijksvoorwaarden IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT 2018)? In dit blog worden een aantal artikelen uit de ARBIT,  die regelmatig onderdeel van de contractsonderhandeling vormen, besproken.

Blog Robbert Delissen


Digitaal vergaderen VvE tijdens de coronacrisis

Digitaal vergaderen VvE tijdens de coronacrisis

VvE’s zijn verplicht om minimaal één keer per jaar te vergaderen. In veel modelreglementen is bepaald dat dit elk jaar voor 1 juli moet zijn gebeurd. Sinds de corona-uitbraak kunnen veel ALV’s echter niet doorgaan. Toch moeten er vaak belangrijke besluiten worden genomen. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt uitkomst.

Blog Thijs van Munster


(Ver)bouwen ten tijde van de coronacrisis

(Ver)bouwen ten tijde van de coronacrisis

De coronacrisis raakt elke sector. Zo ook de bouwsector. Mag er nog worden doorgebouwd? Wie is er aansprakelijk voor een te late oplevering? En kan een aannemer zich op overmacht beroepen? 

Blog Thijs van Munster


De NOW regeling: lees hem echt van voor tot achteren!

De NOW regeling: lees hem echt van voor tot achteren!

In deze video legt Arbeidsrechtadvocaat Michaël van Basten Batenburg uit waarom het van belang is om de NOW regeling goed te lezen, zowel als werkgever als werknemer. 


NOW aanvragen, of de aanvraag zo lang mogelijk uitstellen?

NOW aanvragen, of de aanvraag zo lang mogelijk uitstellen?

Sinds maandag 6 april kunnen werkgevers, die aan de voorwaarden voldoen, een NOW-aanvraag indienen. Op dinsdag 7 april werd de grens van 50.000 aanvragen al gepasseerd (in totaal worden 100.000 tot 150.000 aanvragen verwacht). In dit blog de hoofdlijnen van de voorwaarden van de NOW en waarom het raadzaam kan zijn nog even te wachten met het indienen van de aanvraag.

Blog Jeroen Hofman


Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering

Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering

In dit blog leest u wat u kunt doen om uw kansen in een procedure jegens het UWV te vergroten.

 


Alle verzoeken werktijdverkorting stikstof- en PFAS-crisis afgewezen

Alle verzoeken werktijdverkorting stikstof- en PFAS-crisis afgewezen

In oktober 2019 werd er in de politiek nog gesproken over de mogelijkheid werktijdverkorting aan te vragen voor bedrijven die geraakt zijn door de stikstof- en PFAS-crisis. Ik heb moeten constateren dat alle verzoeken tot werktijdverkorting worden afgewezen.


Coronavirus: scheiden in tijden van corona

Coronavirus: scheiden in tijden van corona

Terwijl de wereld buiten op zijn kop staat, staan velen van ons binnen voor een vrijwel onmogelijke opdracht. Zeker voor die ouders of partners die al voor de ‘intellectuele lockdown’ te maken hadden met relatieproblemen kunnen de huidige omstandigheden voor een onhoudbare situatie zorgen. Waar moet u in dat geval, gelet op de huidige corona crisis, rekening mee houden? 

 


Coronavirus: gevolgen voor abonnementhouders en leden van sportscholen- en verenigingen

Coronavirus: gevolgen voor abonnementhouders en leden van sportscholen- en verenigingen

Het coronavirus treft ook de sportscholen en sportverenigingen. Wat betekent dit voor abonnementhouders van sportscholen en leden van sportverenigingen? Hebben zij recht op restitutie van abonnementsgelden en contributie?

Blog Alexandra Kievit


Corona en werk

Corona en werk

Het coronavirus heeft Nederland bereikt en dit heeft invloed op de manier van werken. Waar u als werkgever aan moet denken leest u in dit blog.

Blog Merienke Zwaan-Stroband


Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?

Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?

Voor een aantal Nederlanders heeft het coronavirus ingrijpende gevolgen voor het inkomen. Blijft in dat geval de verplichting om kinder- en/of partneralimentatie te betalen bestaan? Op deze vraag zal in dit blog nader worden ingegaan.

 


Lockdown in strijd tegen het coronavirus?

Lockdown in strijd tegen het coronavirus?

Ter bestrijding van het coronavirus heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen genomen. Volgens sommige mensen moet de overheid verdergaande maatregelen nemen om de bevolking te beschermen. Een lockdown dus. Hoe dit juridisch gezien in zijn werk zou gaan, wordt in dit blog nader besproken.

 


5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet kondigde een enorm pakket aan noodmaatregelen aan. Een samenvatting door Jim Kaldenberg. De meeste maatregelen worden nog nader uitgewerkt.


Hoe beëindig ik een overeenkomst? Over opzeggen, ontbinden en vernietiging

Hoe beëindig ik een overeenkomst? Over opzeggen, ontbinden en vernietiging

Er kunnen zich vele situaties voordoen waardoor u niet langer aan uw overeengekomen verplichtingen kan voldoen, of waarin u geen behoefte meer heeft aan de prestaties van uw contractspartij. Afhankelijk van het soort overeenkomst  bestaan er verschillende mogelijkheden om de overeenkomst te laten eindigen.


Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Let op: bepaalde informatie in dit blog is inmiddels achterhaald. Lees hier het complete en geüpdate overzicht.

Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben in navolging op hun brief aan de tweede kamer op 12 maart, gisteren een ongekend noodpakket aangekondigd. 

Blog Milan Karel


Mag ik mijn VvE-bijdrage opschorten?

Mag ik mijn VvE-bijdrage opschorten?

Onderhoud aan een pand is nodig. Maar hoe zit dat precies als alleen u last heeft van achterstallig onderhoud? Moet de VvE dan ook het onderhoud laten uitvoeren? En als de VvE dat niet doet, moet u dan nog wel uw maandelijkse VvE-bijdrage betalen?

Blog Thijs van Munster


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.