Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Hoe sportmarketing en een olympische medaille samenkomen in juridische zaken

Hoe zit het met alle juridische aspecten rondom sportmarketing?

Een video interview met Marc Delissen en Frans Vleggeert (SporVibes) in het e-magazine van Legal Business World


"Mediation voorkomt vaak een hoop kosten, gaat sneller en houdt de relatie in stand”

Hij was als hockeyer een speler met allure en later als coach een man met gezag. Marc
Delissen kan terugkijken op een prachtige sportcarrière, nu is hij werkzaam als advocaat en aanspreekbaar voor Pro-leden van NLcoach. Sportrecht boeit hem vanuit zijn ervaring als speler/coach en vanuit zijn werkzaamheden op zijn eigen kantoor.

Artikel Marc Delissen in NL Coach nummer 2 2016


Sabbatical

Eén van de meest begeerde secundaire arbeidsvoorwaarden die een werkgever zijn medewerkers kan bieden is het toestaan van langdurig onbetaald verlof. Sabbatical of 'Ontwikkelingsverlof'?

Blog van Michaël van Basten Batenburg


Sandra wint Award Divorce Lawyer of the Year

Sandra is door de Corporate Livewire uitgeroepen tot 'Divorce Lawyer 2016 of the Netherlands'.


Max Taks

De veelbesproken Panama Papers maken pijnlijk duidelijk dat iedereen voor de wet gelijk is, maar voor sommigen meer gelijk dan anderen.

Blog Michaël van Basten Batenburg


Pro Deo

Pro Deo, een mooi begrip. Het betekent: voor niks. Gratis dus. Ik vraag mij af welke beroepsgroep net als de advocatuur te maken krijgt met klanten die vragen of het eventueel gratis kan.

Blog van Michaël van Basten Batenburg


Arbeidsongeschikt?

'De term "arbeidsongeschikt" bleek een rekbaar begrip.'

Blog van Michaël van Basten Batenburg


Inwerkingtreding “Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd”

Op 1 januari 2016 is de “Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” voor het grootste gedeelte in werking getreden. De wet is een reactie op een in 2006 uitgebracht advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te faciliteren.


Jan van Zuuren benoemd tot Of Counsel bij Delissen Martens

Per 1 februari 2016 versterkt Delissen Martens zich met de komst van Jan van Zuuren als Of Counsel. Hij is afkomstig van Van Traa Advocaten, waar hij de afgelopen 8 jaar werkzaam is geweest als advocaat in de (internationale) advies-, proces- en arbitragepraktijk.


De motivering van alimentatiebeslissingen

Deze blog gaat over de motivering van alimentatiebeslissingen, mede bezien in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek over dit onderwerp.
Een blog van Katrien van Stratum


Carene van Vliet partner bij Delissen Martens

Carene van Vliet zal per 1 januari 2016 toetreden als partner van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.


Waar staan wij met het Nederlandse fiscale stelsel

Presentatie van de lezing tbv het BRA eindjaar seminar Fiscale kringen op 10 december 2015 door Ruud van den Dool


Divorce dans le Monde

Op 21 juni 2012 is EU Verordening 1259/2010 van 20 december 2010 - beter bekend als de Rome III-Verordening – in werking getreden voor België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje.


Intreden meldplicht datalekken

U kunt niet stil blijven zitten. De Autoriteit Persoonsgegevens (nu het CBP) kan vanaf 1 januari 2016 bij opzettelijke overtreding of ernstig verwijtbare nalatigheid een bestuurlijke boete opleggen van maximaal 810.000 euro.


Olivier van Hardenbroek wint Award Litigation Lawyer of the Year

Olivier van Hardenbroek is door de Corporate Livewire uitgeroepen tot 'Litigation Lawyer 2015 of the Netherlands'.


Alle ins en outs van fusies

Presentatie van lezing tbv Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap door Ruud van den Dool, 5 november 2015.


De DGA in het belastingplan

De dga komt regelmatig in beeld, vooral waar het gaat om de vermeende belastingbesparende creaties van de dga. De dga lijkt gevoelig voor fiscale prikkels en gebruikt die klaarblijkelijk. Daar bestaat kritiek tegen. De wetgever heeft echter zelf een belastingstelsel met tariefarbitrage mogelijkheden gecreëerd.


Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen tot 1 april 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer voorgesteld om de invoering van een nieuwe wet, waarbij de VAR wordt afgeschaft, uit te stellen tot 1 april 2016. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een ingangsdatum per 1 januari 2016.


VAR verdwijnt, vanaf 1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst

Tot en met dit jaar was een opdrachtgever gevrijwaard van naheffing loonbelasting en heffing werknemerspremies, indien zij de opdrachtnemer een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) of VAR dga kon overleggen. Met ingang van 1 januari 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid het systeem van de VAR verklaringen ophouden te bestaan.


Vergeet de wijzigingen in de WW niet!

Dat de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) heeft gezorgd voor een aardverschuiving in het arbeidsrecht moge inmiddels duidelijk zijn. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat WWZ ook wijzigingen in de Werkloosheidswet ("WW") teweegbrengt.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.