Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Managementparticipatie: fiscaal passen en meten

Het aantal investeringen in MKB-ondernemingen door private equity partijen is nog steeds hoog. Voor private equity partijen zijn ondernemingen die de komende periode groei vertonen het meest aantrekkelijk. Voor deze groei is het management onontbeerlijk.


Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het bestuur (de directie) van een rechtspersoon. Bestuursbesluiten die schriftelijk worden genomen kennen weinig inhoudelijke vereisten en zijn in beginsel vormvrij. Dient u een schriftelijk bestuursbesluit op te stellen, maar weet u niet hoe dit moet? 


Indexering 2019

Indexering 2019

Alle vóór 1 januari 2019 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2 %, tenzij anders overeengekomen.


Tegenstrijdig belang bestuurders

Tegenstrijdig belang bestuurders

Wat gebeurt er op het moment dat een bestuurder bij een beslissing een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap?


Seminar 'Fraudesignalen en tuchtklachten' & 'Valkuilen rondom de intentieovereenkomst'

Seminar 'Fraudesignalen en tuchtklachten' & 'Valkuilen rondom de intentieovereenkomst'

Seminar dinsdag 13 november 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals.  


Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

De vraag die voorlag bij de Hoge Raad is of een werknemer in geval van arbeidstijdvermindering recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.


Bestuursverbod: wie geeft zienswijze?

Bestuursverbod: wie geeft zienswijze?

Een opgelegd bestuursverbod geldt voor huidige en toekomstige bestuursfuncties. Ratio hierachter is dat het zou leiden tot een preventieve bestrijding van fraude en tot de bevordering van een eerlijk handelsklimaat.

Kennisblog Ondernemingsrecht


Is een elektronische handtekening even betrouwbaar als een gewone handtekening?

Is een elektronische handtekening even betrouwbaar als een gewone handtekening?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Er gelden verder geen vormvereisten. Een overeenkomst kan dus mondeling, per e-mail, per brief of op een bierviltje tot stand komen.


Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

De BSA | The Software Alliance bezoekt bedrijven waarvan zij vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van gebruik van software zonder licentie. De belangrijkste aanleiding voor een bezoek zijn  -volgens de BSA | The Software Alliance -  ex-werknemers.


Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Legal Tech meets Education: Regulatory Lab gaat samenwerken met Advius


Dag van de Scheiding

Dag van de Scheiding

Meer aandacht voor kinderen tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Vrijdag 14 september a.s. is de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’. Delissen Martens houdt die dag een open spreekuur voor meer informatie en adviezen over scheiden met kinderen.


Recht op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Recht op uitkering bij onvrijwillige werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Een consument heeft bij het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (KiFiD) gelijk gekregen in een zaak tegen verzekeraar London General Insurance Company Ltd. over de uitleg van een beding in de Woonrust Hypotheekbescherming.


Gameontwikkelaars en publishers opgelet: loot boxes in games kunnen verboden zijn

Gameontwikkelaars en publishers opgelet: loot boxes in games kunnen verboden zijn

Sommige loot boxes worden aangemerkt als kansspelen. Althans volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit en de meeste andere kansspelautoriteiten in Europa. Loot boxes zijn illegaal als de inhoud niet vooraf bekend is en overdraagbaar is.


Gevolgen Wwft voor advocatenkantoren

Gevolgen Wwft voor advocatenkantoren

Wij komen u graag bijpraten ook over de nieuwe Wwft, de Gedragsregels 2018 en de AVG.


Seminar 'DBA, WAB, AVG voor financiële professionals'

Seminar 'DBA, WAB, AVG voor financiële professionals'

Seminar dinsdag 11 september 2018 voor accountants, fiscalisten en financiële professionals. 


Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Wijziging die gaat gelden voor vaststelling  sectorpremies: afschaffing concernregeling en gesplitste aansluiting bij verschillende sectoren. Geen sectorpremies voor de WW meer.

Nadat in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans al voorstellen zijn gedaan tot aanpassing van de sectorpremies, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Besluit van 29 juni 2018 inmiddels een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de vaststelling van de sectorpremies die direct in werking zullen treden.


Voldoe aan de AVG met de Privacy Toolbox van Delissen Martens!

Voldoe aan de AVG met de Privacy Toolbox van Delissen Martens!

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Om onze cliënten behulpzaam te zijn bij de implementatie van de AVG, hebben wij een ‘toolbox’ ontwikkeld, met verschillende AVG (standaard)documenten. 


Vof telefonisch opzeggen, kan dat?

Vof telefonisch opzeggen, kan dat?

'Ik heb er genoeg van. Ik neem ontslag!' Hoeveel rechtsgeldigheid heeft zo’n uitroep, gedaan tijdens een verhit gesprek? Rechters buigen zich regelmatig over deze en vergelijkbare vragen. Aan de hand van de omstandigheden moeten zij bepalen welke waarde aan zo'n uitspraak moet worden gehecht (=Haviltexmaatstaf). Zo moest de Hoge Raad zich recent uitlaten over de vraag of een boze vennoot, die telefonisch aangeeft de vof op te zeggen, aan die opzegging kan worden gehouden (ECLI:NL:HR:2019:819).Leergang 'Meesters der Retoriek'

Leergang 'Meesters der Retoriek'

Begin 2018 is de eerste leergang van de DM Academy cursus 'Meesters der Retoriek' gehouden en met goed gevolg afgesloten. De reacties van de deelnemers waren bijzonder enthousiast. De leergang bleek meer dan alleen de welsprekendheid te activeren. Ook het zelfvertrouwen van de deelnemers groeide en zij leerden verborgen talenten kennen.

DM Academy heeft besloten daarom eind 2018 voor de tweede keer een leergang 'Meesters Der Retoriek II' te organiseren. 


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.