Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Recht op inzage AVG nader belicht

Recht op inzage AVG nader belicht

Iedereen heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens. Dat recht houdt concreet in dat een persoon aan iedere organisatie die persoonsgegevens van hem verwerkt een overzicht kan vragen van de soort persoonsgegevens die worden verwerkt. 


Waarom een advocaat voor een MVV-aanvraag?

Waarom een advocaat voor een MVV-aanvraag?

Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning ten behoeve van gezinshereniging is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Desalniettemin kan het raadzaam zijn om de aanvraag door een advocaat te laten voorbereiden en in te dienen. In zijn blog gaat Jeroen Maas nader in op de voordelen van professionele begeleiding door een advocaat.


Who wants to live forever? Digitale nalatenschap

Who wants to live forever? Digitale nalatenschap

Maken sociale media accounts, zoals Facebook of LinkedIn, deel uit van de nalatenschap? Volgens de Duitse Hoge Raad wel. Maar hoe zit het met de privacy van de overledene? Janina Hamann legt de uitspraak nader toe in haar blog over digitale nalatenschap.


Het retentierecht van verhuurders bij huurachterstanden

Het retentierecht van verhuurders bij huurachterstanden

Mag de verhuurder bij een huurachterstand de sloten van het gehuurde vervangen en de spullen van de huurder onder zich houden?

Vincent Verhulst legt het uit in zijn blog over het retentierecht van verhuurders.


Seminar 'Aansprakelijkheid voor accountants en belastingadviseurs'

Seminar 'Aansprakelijkheid voor accountants en belastingadviseurs'

Olivier van Hardenbroek en Renske Teppema bespreken tijdens een seminar van twee uur de zorgplicht van de accountant en de belastingadviseur en hoe te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig wordt.


Seminar 'De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans'

Seminar 'De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans'

Welke gevolgen heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor uw dagelijkse bedrijfsvoering op HR gebied? 
Op 14 mei 2019 praten Robbert Delissen en Merienke Zwaan u bij over de WAB en andere actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht.


Is er sprake van onbehoorlijk bestuur indien de Ontvanger niet bij voorrang wordt voldaan?

Is er sprake van onbehoorlijk bestuur indien de Ontvanger niet bij voorrang wordt voldaan?

Over de in de kop van dit bericht gestelde vraag heeft de Hoge Raad zich recent weer moeten uitlaten, nadat zij in diezelfde casus al eerder een oordeel had moeten vellen over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een gefailleerde vennootschap.


Gedeeld auteursrecht op software: maak een exit regeling

Gedeeld auteursrecht op software: maak een exit regeling

Het komt regelmatig voor dat partijen samenwerken bij het ontwikkelen van software en afspreken dat zij samen eigenaar van de software zullen zijn. Partijen vergeten nog wel eens dat als beide partijen auteursrechthebbende zijn, zij niet zonder de ander beslissingen kunnen nemen over aangelegenheden met betrekking tot de software. Maak goede afspraken voor het geval de samenwerking eindigt!


Gebruik camerabeelden in ontslagzaak toegestaan

Gebruik camerabeelden in ontslagzaak toegestaan

In een uitspraak van 6 maart 2019 oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Limburg dat camerabeelden waarop een stelende werknemer te zien was, gebruikt mochten worden als bewijs. 


Het concept-wetsvoorstel personenvennootschappen 2019: gelukkig geen oude wijn in nieuwe zakken

Het concept-wetsvoorstel personenvennootschappen 2019: gelukkig geen oude wijn in nieuwe zakken

De vorige poging strandde in 2011. Nu ligt er een nieuw voorstel dat op 21 februari 2019 online ter consultatie bekend werd gemaakt. De insteek is nu: hoe maken we de regeling praktischer en transparanter? De wetgever lijkt in die opzet te zijn geslaagd.


Drie procedures om vertrek van één of meer aandeelhouders af te dwingen

Drie procedures om vertrek van één of meer aandeelhouders af te dwingen

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de ooit zo goede verhoudingen tussen aandeelhouders verstoord raken. In de meeste gevallen kan de onderlinge verhouding worden hersteld door middel van een goed gesprek, het maken van nadere afspraken en/of met behulp van mediation.  Soms zijn de verhoudingen echter zo verstoord dat het functioneren van de vennootschap in gevaar komt en de enige oplossing het vertrek is van één of meer van de aandeelhouders.


Een vingerscan als prikklok is niet toegestaan. Maar wat mag de werkgever dan wel?

Een vingerscan als prikklok is niet toegestaan. Maar wat mag de werkgever dan wel?

De prikklok waarbij een kartonnen prikkaart door een apparaat wordt gehaald zal je nergens meer tegenkomen. Die zijn vervangen door tijdregistratiesystemen die in de jaren ’90 hun intrede hebben gedaan. Een vingerscan als prikklok is niet toegestaan. Maar wat mag de werkgever dan wel?


Zijn crisismanagers soms ook aansprakelijk?!

Zijn crisismanagers soms ook aansprakelijk?!

Wat als het bedrijf na de aanstelling van de crisismanager als bestuurder, failliet gaat? Wat zijn dan de implicaties? Gaat de crisismanager dan gemakkelijker vrijuit dan de gemiddelde bestuurder? Of juist niet?

Weblog René Willemsen


Wanneer vraagt u toestemming voor cookies?

Wanneer vraagt u toestemming voor cookies?

Het is niet voor iedereen duidelijk wanneer er nu een verplichting bestaat om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. De regels over cookies staan in de Telecommunicatiewet (art. 11.7a). Het uitgangspunt is altijd geweest dat bezoekers van een website moeten worden geïnformeerd over de cookies die worden geplaatst en dat niet altijd toestemming voor plaatsing van de cookies nodig is.


Drugsafval: Opgeruimd staat netjes?

Drugsafval: Opgeruimd staat netjes?

Stel, u wilt 1 kilo speed produceren. De productie levert u dan zo’n 20 tot 30 kilo afval op. Wat te doen met dat drugsafval? Misschien dumpen in een weiland? Goed idee! 


Het onzekere voor het zekere nemen: Living on the edge met endotoxinen

Het onzekere voor het zekere nemen: Living on the edge met endotoxinen

Volgens onderzoek van het Europees statistisch bureau telde Nederland vorig jaar maar liefst 12,3 miljoen varkens. Dat is 0,7 varken per inwoner en daarmee staat Nederland op nummer 2 van de Europese varkensranglijst. Maar welke gevolgen heeft dit?


Fitness-Bootcamps und Flächennutzungspläne in der Niederlande

Fitness-Bootcamps und Flächennutzungspläne in der Niederlande

Mittlerweile gibt es gefühlt in jedem Park ein Fitness-Bootcamp. Nicht nur in Deutschland hat sich der Trend durchgesetzt, auch in den Niederlanden erfreuen sich Bootcamps großen Zulaufs. Aber ist diese Form des Outdoor-Trainings überall erlaubt?


S.O.S.: Onderzeeboot zonder ligplaatsvergunning

S.O.S.: Onderzeeboot zonder ligplaatsvergunning

Sinds geruime tijd ligt in de haven van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM-haven) een onderzeeboot die in 1956 in gebruik werd genomen door de Russische marine. Het betreft een onderzeeër die in 1991 door een aantal ondernemers naar Nederland is gehaald wegens zijn uniek historische karakter. Vanaf 2002 ligt de boot zonder ligplaatsvergunning in de NDSM-haven.


Vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds; wanneer kan dat, hoe werkt het en moet de werknemer geïnformeerd worden?

Vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds; wanneer kan dat, hoe werkt het en moet de werknemer geïnformeerd worden?

Vallen de bedrijfsactiviteiten van een werkgever binnen het domein van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, dan moeten de statuten en reglementen van dat pensioenfonds worden nageleefd (nalevingsplicht). Werkgevers kunnen het pensioenfonds om vrijstelling verzoeken.


Bestuurdersaansprakelijkheid: bestuurder incasseert privéschuld niet

Bestuurdersaansprakelijkheid: bestuurder incasseert privéschuld niet

Deze bestuurder had in privé een aanzienlijk bedrag geleend van zijn vennootschap. Dat gebeurt wel vaker. Toen de vennootschap in zwaar weer terecht kwam en het uitgeleende geld nodig had, loste hij de lening echter niet (deels) af en nam hij als bestuurder geen incassomaatregelen tegen zichzelf. Is dat persoonlijk en ernstig verwijtbaar?


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.