Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


De werkgever als verdachte bij verkeersdelicten van werknemers? Het kan.

De werkgever als verdachte bij verkeersdelicten van werknemers? Het kan.

De nachtmerrie voor iedere transportondernemer: een medewerker blijkt betrokken bij een verkeersongeval.
Voor de transportondernemer bestaat er een risico op strafrechtelijke vervolging. Onder welke omstandigheden kan een transportondernemer aansprakelijk worden gesteld? Welke maatregelen kunnen zij nemen om  het risico op gevaarlijk verkeersgedrag van werknemers te beperken?

Column Hendrik Systema voor Transport Online


Een arbeidsovereenkomst in Polen?

Een arbeidsovereenkomst in Polen?

Steeds meer Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs worden uitgebuit als gevolg van de coronacrisis. Welke mogelijkheden hebben chauffeurs om iets aan deze benarde situatie te doen?

Column Michaël van Baten Batenburg voor Transport Online


Verlaten vrachtwagens langs de weg

Verlaten vrachtwagens langs de weg

Verwaarloosde auto's en vrachtwagens die maandenlang langs de weg staan.  Ze blokkeren niet alleen de ruimte, maar nemen ook veiligheidsrisco's met zich mee. Welke zijn de wettelijke mogelijkheden om deze wagens te laten wegslepen Wie is hier verantwoordelijk voor?

Column Janina Hamann voor Transport Online


De schaduwzijde van goedkope chauffeurs uit Oost-Europa

De schaduwzijde van goedkope chauffeurs uit Oost-Europa

In een wanhoopspoging om de kosten te verlagen, nemen opdrachtgevers steeds vaker laagbetaalde vrachtwagenchauffeurs aan.  Hierdoor zijn steeds meer vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa het slachtoffer van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Vindt deze vorm van uitbuiting ook in Nederlands plaats?  Spelen Nederlandse transportondernemingen hier ook een rol in?

Column Jeroen Maas voor Transport Online


De loonberekening van chauffeurs: het blijft ingewikkeld

De loonberekening van chauffeurs: het blijft ingewikkeld

Transportondernemingen zijn vaak gedwongen om kostenverlagende maatregelen te nemen. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om een constante afweging te maken tussen het beschermen van de arbeidsvoorwaarden van chauffeurs en het risico om weg te worden beconcurreerd door andere partijen.  Een vorm van bescherming voor vrachtwagenchauffeurs, is de toepasselijke cao. In dit artikel wordt de zaak van FNV tegen Rotra toegelicht, waaruit blijkt hoe dun de lijn is tussen een praktische regeling en een regeling in strijd met het cao.

Column Sophie Stolker voor Transport Online


3 aandachtspunten bij internationaal contracteren

3 aandachtspunten bij internationaal contracteren

Steeds meer ondernemers doen zaken in het buitenland. In dit blog hebben wij enkele aandachtspunten voor u op een rijtje gezet, welke u in acht kunt nemen bij het sluiten van een contract met een buitenlandse partij. 

Column Milan Karel voor Transport Online


Indexering 2021

Indexering 2021

Alle vóór 1 januari 2021 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 3 %, tenzij anders overeengekomen.


De WHOA: een nieuwe wet om faillissementen te voorkomen?

De WHOA: een nieuwe wet om faillissementen te voorkomen?

Op dinsdag 7 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Wat houdt dit wetsvoorstel in? En kan deze nieuwe wet ook bedrijven helpen die hard zijn geraakt door de corona-crisis? 

Blog René Willemsen


Oosje wil haar geschonken schilderij terug!

Oosje wil haar geschonken schilderij terug!

Door de vergrijzing kampen steeds meer mensen met psychische problemen die gerelateerd zijn aan leeftijd, zoals Alzheimer of dementie. Aangezien mensen ook steeds vaker in een ander land wonen dan hun vaderland, komen deze problemen ook in grensoverschrijdende situaties voor. Volwassenenbescherming zal in de nabije toekomst dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Aan de hand van de casus van Oosje Silbermann worden er in dit blog relevante beschermingsmaatregelen besproken, met de focus op internationaal perspectief.

Blog Sandra Verburgt


Voorstel van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Voorstel van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Wat houdt dit wetsvoorstel in? Hoe kan een onderneming op dit moment haar schulden saneren? Wordt de WHOA uiteindelijk wet? Lees meer in dit blog.

Blog René Willemsen


Dag van de Scheiding 11 september 2020

Dag van de Scheiding 11 september 2020

Op de Dag van de Scheiding, 11 september 2020, kan iedereen vrijblijvend bij ons terecht voor de scheidingscheck en/of voor uw eventuele andere vragen met betrekking tot scheiden.


Verborgen gebreken aan uw koopwoning

Verborgen gebreken aan uw koopwoning

De huizenmarkt staat enorm onder druk. Het aantal potentiële kopers is nog nooit zo hoog geweest en de huizenprijzen stijgen alsmaar. Huizenkopers zijn daardoor genoodzaakt om nog sneller een beslissing te nemen over de aankoop van een huis. Steeds meer kopers laten dan ook geen bouwkundige keuring uitvoeren voorafgaand aan de aankoop. Maar wat nou als je na de overdracht verborgen gebreken aan de woning constateert? Kunt u de verkoper dan aansprakelijk stellen voor deze gebreken?

Blog Cindy Luiten


Stemverhoudingen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Stemverhoudingen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Er bestaan verschillende vormen van meerderheid van stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering. In de meeste statuten staat een algemene bepaling, waarin is bepaald dat besluiten met een gewone meerderheid dienen te worden genomen. In de statuten van de vennootschap en (indien aanwezig) in de aandeelhoudersovereenkomst zijn dikwijls ook bijzondere besluiten opgenomen, waarvoor een afwijkende stemverhouding geldt. 

Blog Milan Karel


Checklist uitschrijven aandeelhoudersvergadering besloten vennootschap

Checklist uitschrijven aandeelhoudersvergadering besloten vennootschap

De AVA is de vergadering waarin de aandeelhouders samenkomen en stemmen over (voorliggende) besluiten. De bestuurder moeten voor het uitschrijven van een AVA een strikte procedure volgen. Een checklist bij het uitschrijven van de AVA.

Blog Milan Karel


Reorganisatie als gevolg van de coronacrisis: hoe werkt het?

Reorganisatie als gevolg van de coronacrisis: hoe werkt het?

Als gevolg van de coronacrisis zullen vele ondernemingen overwegen hun werknemersbestand in te krimpen. Een goede reorganisatie begint met een goede voorbereiding. Dit blog geeft een 8 stappenplan om de uiteindelijke reorganisatie zo snel mogelijk tegen zo weinig mogelijk kosten en verdere risico's uit te voeren.

Blog Merienke Zwaan


Is 'corona' een reden om een overname niet af te ronden?

Is 'corona' een reden om een overname niet af te ronden?

Die vraag werd de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam recent twee keer voorgelegd. In beide gevallen werd de vraag negatief beantwoord. Wel werden er enkele kanttekeningen geplaatst door de behandelend rechter.

Blog René Willemsen


Transport dieren per vliegtuig

Transport dieren per vliegtuig

Met ingang van 26 mei jl. heeft Landbouwminister Schouten het transport van levend vee naar landen buiten de EU verboden. De dieren horen na een transport van 24 uur verplicht 24 uur te rusten, echter, in de praktijk blijkt dat vaak mis te gaan. 

Column Janina Hamann voor Transport Online


Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Als u met uw minderjarige kind(eren) op vakantie wilt gaan, is instemming van de andere ouder nodig. Als u deze niet krijgt, kunt u de rechter verzoeken om voor de door u voorgenomen vakantie vervangende toestemming te verlenen die in de plaats komt van de toestemming van de andere ouder.

Blog Petra Frederiks


Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020

Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020

Er is al veel over gezegd en geschreven en het zat er al jaren aan te komen, maar het UBO-register is dan nu eindelijk een feit. De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt naar verwachting in werking op 27 september 2020.

Blog Milan Karel


Onderhandelen over de ARBIT 2018 voor IT-leveranciers

Onderhandelen over de ARBIT 2018 voor IT-leveranciers

Waar ligt de onderhandelingsruimte als met de overheid wordt gecontracteerd op basis van de De Algemene Rijksvoorwaarden IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT 2018)? In dit blog worden een aantal artikelen uit de ARBIT,  die regelmatig onderdeel van de contractsonderhandeling vormen, besproken.

Blog Robbert Delissen


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.